Veiligheid

Oost is dankzij de inzet van de PvdA opnieuw veiliger geworden. Maar we zijn nog niet tevreden. De buurtveiligheidsplannen met een goede mix van repressie en preventie moeten verder worden uitgebouwd en we gaan door met wijkgerichte inzet en maatwerk op het gebied van jeugdcriminaliteit, inbraken en ernstige (drugs)overlast.