Door Rebekka Tselms op 29 juni 2016

Op pad in de Indische Buurt

Veiligheid is al vele jaren een van de belangrijke streefpunten van de PvdA fractie in Amsterdam Oost. De afgelopen tijd is op dit gebied al veel bereikt. Er is veel ingezet op preventie, waardoor bijvoorbeeld minder jongeren afglijden naar de criminaliteit, maar hun opleiding afmaken en aan het werk gaan in een eerlijk beroep. Ook het opknappen van wijken, straten en pleinen zorgt voor een prettigere leefomgeving waar minder vandalisme en schimmige activiteiten worden verricht. Een open, goed verlicht en mooi onderhouden plein nodigt nu eenmaal minder uit tot criminaliteit en overlast. Daarnaast worden onze bewoners steeds actiever in hun buurt, met positieve gevolgen. Door de vele buurt-moestuinen en geadopteerde vuilcontainers worden de wijken beschermd. Wanneer bewoners écht eigenaar zijn van de openbare ruimte is er meer sociale controle en wordt het minder aantrekkelijk om crimineel of overlastgevend gedrag te vertonen.
Hoewel het in Oost als geheel veel beter gaat zijn er nog steeds buurten die aandacht verdienen. In de “Veiligheidsindex” scoort met name de Indische Buurt Oost niet goed. In deze buurt, die rondom het Makassarplein en het Sumatraplantsoen ligt is zowel de criminaliteit als de overlast het afgelopen half jaar gestegen. En ook de bewoners voelen zich er minder veilig.
Omdat wij ook al van onze buurtvertegenwoordigers te horen kregen dat zij zich in deze buurten niet veilig voelen en veel overlast ervaren heeft de PvdA-fractie zich ervoor ingezet om een schouw te organiseren om de belangrijkste knelpunten te weten te komen.
Op woensdag 22 juni heeft deze veiligheidsschouw plaats gevonden. Omdat vrouwen in Amsterdam zich aanzienlijk vaker onveilig voelen en meer overlast ervaren dan mannen, zijn via sleutelpersonen in de wijk veel verschillende dames gevraagd om ons mee te nemen in hun buurt. Samen met wijkagenten en ambtenaren van het stadsdeel zijn we met deze actieve vrouwen in gesprek gegaan. Vervolgens hebben zij ons door hun straten geleid om te laten zien waar zij zich het minst veilig voelen.
Alle aanwezige dames woonden al jaren in de Indische Buurt, één zelfs al 39 jaar. Zij hebben de buurt dus de afgelopen decennia zien veranderen en waren hier in het algemeen erg positief over. De straten zijn schoner, er is meer groen en de openbare ruimte wordt beter onderhouden. Hun kinderen kunnen veilig spelen op geschikte speeltoestellen en er is genoeg te doen in de buurt. Maar alsnog zijn er plekken die zij mijden, omdat ze zich er niet veilig voelen. Vooral de straten langs het Flevopark kwamen zij niet graag, met name als het in de winter vroeg donker is.
Het was ontzettend leerzaam om van deze echte ervaringsdeskundigen de straat op te gaan en verhalen te horen over de buurt. De plekken in de buurt die als onveilig worden ervaren en de plaatsen waar groepen jongeren rondhangen die als eng en overlastgevend worden gezien zijn genoteerd. Nu kunnen we gaan kijken of we deze knelpunten op kunnen lossen. Maar we mogen met zijn allen ook zeker trots zijn op de Indische Buurt, de vooruitgang die we daar boeken en natuurlijk onze bewoonsters!

Rebekka Tselms

Rebekka Tselms

Ik ben Rebekka Tselms. Op dit moment ben ik penningmeester voor het bestuur van Oost. Ik ben geboren in Letland, maar opgegroeid in Amsterdam-Oost, waar ik heb gewoond in de Indische Buurt, de Transvaalbuurt en nu in de Watergraafsmeer. Tussen 2012 en 2018 was ik onderdeel van de PvdA-fractie in ons stadsdeel. Eerst als duo-raadslid

Meer over Rebekka Tselms