Standpunten

Zoeken

Armoede

Met de meeste mensen in Oost gaat het gelukkig goed. Maar de crisis heeft ook in Amsterdam mensen zwaar getroffen of bestaande problemen verergerd. Eén ding staat voor ons voorop: juist in moeilijke tijden kiezen we voor de mensen die ons het hardst nodig hebben.

Lees verder

Duurzaamheid

De parken van Oost dragen bij aan het unieke groene karakter van ons stadsdeel. Daar zijn we zuinig op. De groene verbindingen die de grote groengebieden met elkaar verbinden moeten behouden blijven. Het faciliteren en ondersteunen van duurzaamheidsmaatregelen is effectiever dan subsidiëren. Veel winst is nog te behalen door het stimuleren van verduurzaming van woningen.

Lees verder

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Daarom willen wij alle kinderen en jongeren de kans geven mee te doen en het beste uit zichzelf te halen. Dat betekent goed onderwijs en gezond voedsel. Maar ook voldoende speelplaatsen en de mogelijkheid om te sporten voor ieder kind. Voor de oudere jeugd werken wij samen met lokale ondernemers om stages te creëren.

Lees verder

Sport

Sportaccommodaties moeten goed onderhouden worden en waar nodig samen met de verenigingen verbeterd worden. Het stimuleren van sportdeelname voor alle kinderen blijft een speerpunt. Naast de vele goede speelvoorzieningen die we voor kinderen onder de twaalf hebben in Oost is er extra aandacht nodig voor de oudere jeugd.

Lees verder

Veiligheid

Oost is dankzij de inzet van de PvdA opnieuw veiliger geworden. Maar we zijn nog niet tevreden. De buurtveiligheidsplannen met een goede mix van repressie en preventie moeten verder worden uitgebouwd en we gaan door met wijkgerichte inzet en maatwerk op het gebied van jeugdcriminaliteit, inbraken en ernstige (drugs)overlast.

Lees verder

Wonen

De PvdA wil de bouwproductie blijven aanjagen door het slim vlot trekken van projecten en door te bouwen aan goed wonen. Een gemengde voorraad met voldoende betaalbare huurwoningen voor mensen die daarop zijn aangewezen staat voorop. Ook willen we meer huurwoningen in het middensegment en nieuw aanbod voor ouderen passend bij deze tijd; minder groot maar met goede voorzieningen.

Lees verder

Zorg

Wie het niet op eigen kracht redt of tijdelijk een steuntje in de rug nodig heeft, moet kunnen rekenen op goede maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening. Voor de PvdA staat solidariteit met de allerarmsten en meest kwetsbare bewoners voorop.

Lees verder