Door Rebekka Tselms op 2 april 2016

Uit de fractie

Het is inmiddels 2 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, wat betekent dat de helft van de huidige bestuursperiode er alweer opzit. Hoewel de taak- en bevoegdhedenverdeling tussen Bestuurscommissie en de Gemeenteraad nog altijd niet op alle punten duidelijk is, zijn we inmiddels bedreven geraakt in het focussen op het uitbreiden van onze kennis over wat er in ons Stadsdeel gebeurt.
Een goed voorbeeld hiervan is de “Zorgtafel”, die op initiatief van ons eigen buitengewoon bestuurscommissielid Arjan Miedema is opgestart en inmiddels al meerdere keren heeft plaatsgevonden. Tijdens de meest recente bijeenkomst is de jeugdzorgketen uitgediept. Aan de hand van twee casussen hebben leden van het Algemeen Bestuur, professionals in de zorg, politie en ambtenaren van het stadsdeel bekeken wat er gebeurt wanneer politie of het stadsdeel een melding binnenkrijgt over jongeren. Of het nou jeugdoverlast of kinderen in een moeilijke thuissituatie betreft, veel verschillende partijen werken samen om tot een oplossing te komen. In het gesprek zijn knelpunten in de samenwerking aan de orde gekomen en is bekeken wat stadsdeel en centrale stad kunnen doen om deze te beperken.
Omdat wij als Bestuurscommissie de gemeenteraad adviseren bij het vernieuwen van bestemmingsplannen is er door het Algemeen Bestuur recent een schouw georganiseerd in de Dapperbuurt. Samen met bewoners en ondernemers zijn leden van de Bestuurscommissie de buurt ingegaan en hebben gesproken over woningvoorraad, ontwikkelingen rond Basisschool de Dapper en branchering van de winkelstraten in de buurt.
Thijs Reuten was hier als portefeuillehouder wonen en buurteconomie natuurlijk bij.
Op de agenda staat binnenkort een veiligheidsschouw in de Indische Buurt. Sinds vorig jaar wordt de PvdA-fractie ondersteund door “buurtvertegenwoordigers” . In veel van de 31 buurten die er in Amsterdam Oost zijn wonen leden van onze partij die bereid zijn om als buurtvertegenwoordiger onze fractie te voorzien van informatie over de problemen die zij in
hun wijk constateren. Van onze vertegenwoordigers in de Indische Buurt hoorden wij dat er vooral op het gebied van veiligheid nog veel te verbeteren valt. Vooral rond het Sumatraplantsoen en het Ambonplein voelen bewoners zich nog vaak onveilig. Op initiatief van de PvdA-fractie gaan Bestuurscommissie, politie en stadsdeel samen met buurtbewoners en ondernemers op zoek naar oplossingen voor onveilige plekken.
Naast onze aanwezigheid in de wijken vergaderen we natuurlijk ook nog. Zo hebben we onlangs gesproken over de toekomst van het gebouwtje tussen het politiebureau in de Linnaeusstraat en het Montessori College Oost. Dit gebouwtje, dat vroeger van de DWI was staat op een kavel die op termijn ontwikkeld gaat worden. Maar momenteel wordt de locatie gebruikt door het Montessori College. Deze school is een van de twee scholen in Amsterdam waar kinderen van vluchtelingen naartoe zullen gaan. Omdat momenteel nog niet bekend is om hoeveel kinderen het zal gaan, is het nog niet te voorspellen of de school het gebouw nodig zal hebben om deze kinderen op te vangen. Onze fractie heeft zich ervoor ingezet dat de stad in gesprek blijft met het Montessori College , zodat er geen capaciteitsprobleem ontstaat en er voldoende ruimte zal zijn voor alle kinderen. Pas als dit gegarandeerd is kunnen op deze locatie woningen worden gerealiseerd.

Rebekka Tselms

Rebekka Tselms

Ik ben Rebekka Tselms. Op dit moment ben ik penningmeester voor het bestuur van Oost. Ik ben geboren in Letland, maar opgegroeid in Amsterdam-Oost, waar ik heb gewoond in de Indische Buurt, de Transvaalbuurt en nu in de Watergraafsmeer. Tussen 2012 en 2018 was ik onderdeel van de PvdA-fractie in ons stadsdeel. Eerst als duo-raadslid

Meer over Rebekka Tselms