Door op 21 november 2016

Verslag Algemene Leden Vergadering 25 november

Op vrijdag 25 november 2017 heeft in de Krugerkamer de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling plaatsgevonden.

Naast de vaste onderdelen zoals de vaststelling van het werkplan en de begroting voor 2017 hebben we tijdens deze vergadering afscheid genomen van onze voorzitter Harko van den Hende en van ons algemeen bestuurdlid Bas Torenvliet.

Harko is van mening dat er plaats gemaakt moet worden voor jonge(re) leden en wil doordat hij voortijdig aftreedt de weg vrijmaken voor jonge(re) leden zich te melden voor deze vacature. Totdat er een nieuwe voorzitter gevonden is zal de huidige vice-voorzitter Tom Leenders de honneurs waarnemen. Bas heeft de overstap gemaakt naar het bestuur van de Afdeling Amsterdam en is daarom reglementair niet langer lid van het bestuur van de afdeling Oost.

Aansluitend op de ALV is de discussiebijeenkomst ‘Amsterdam 2018’ gehouden om onze leden de gelegenheid te geven om onderwerpen en opvattingen aan te dragen over de toekomst van Amsterdam.

De PvdA Amsterdam is bezig met het opstellen van een “Koersdocument”. Dit document beschrijft de visie van onze partij op de stad Amsterdam en de hoofdlijnen van onze politieke idealen voor de periode na 2018. Het Koersdocument zal in het voorjaar van 2017 door de leden wordt vastgesteld, als voorloper op het verkiezingsprogramma. Tijdens de discussiebijeenkomst zijn onderwerpen en opvattingen aangedragen over de toekomst van Amsterdam die een plek in het Koersdocument moeten krijgen. Vragen die aan de orde geweest zijn:

  1. Wat maakt Amsterdam voor jou een prettige stad om te wonen, te werken en te verblijven?
  2. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor de stad Amsterdam voor de toekomst?
  3. Is het toerisme een lust of last voor de stad?
  4. Het project Van Waarde van de WBS heeft de volgende waarden opgeleverd: zekerheid, vrijheid in kansen, goed werk en verbinding. Aan welke van deze waarden moeten we in Amsterdam veel aandacht besteden en waarom?
  5. Amsterdam wil de komende tien jaar 50.000 woningen bouwen. Hoeveel groen mag hiervoor wijken?

Naar aanleiding van deze prikkelende vragen heeft zich een levendige discussie ontsponnen waarvan u het verslag elders op deze site kunt lezen.