Door op 13 februari 2016

PvdA Amsterdam Oost wil naam Willem Dreeshuis behouden

Op 1 juli 2016 gaat het Willem Dreeshuis dicht. Wij willen graag dat de naam Willem Dreeshuis blijft bestaan en hebben daarom Habion (eigenaar) en Amstelring (uitbater) verzocht om het nieuwe verpleeghuis in Oostpoort ook Willem Dreeshuis te noemen. Hieronder is de tekst van onze brief opgenomen.

Willem Drees is een icoon van de Nederlandse samenleving. Als minister van sociale zaken en later als minister-president van vier kabinetten heeft hij direct na de oorlog, samen met de christelijke partijen de Nederlandse verzorgingsstaat in wetten gegoten. Het was het begin van een radicale modernisering van de Nederlandse samenleving. Toen Drees aantrad als minister was hij op twee weken na 59 jaar. Als het Willem Dreeshuis op 1 juli dicht gaat is het 59 jaar open geweest.

Dit gegeven zou gezien kunnen worden als een mooie samenloop van omstandigheden. Het zou zelfs gebruikt kunnen worden om nu, na 59 jaar, het nieuwe verpleeghuis in Oostpoort ook van een nieuwe naam te voorzien. Wij denken hier anders over.

Onze collectieve herinnering aan Willem Drees wordt in hoge mate gevormd door de politieke activiteiten die hij vanaf zijn 59ste jaar heeft uitgeoefend. Dat 59ste jaar kan worden gezien als een breukvlak in zijn leven. Hij begon aan nieuw bestaan als landelijk politicus in een nieuwe politieke partij.

Wij willen deze redenering graag ook van toepassing verklaren op het verpleeghuis in Oostpoort. Het huis is geen afscheid van het oude Willem Dreeshuis, maar staat symbool voor begin van de modernisering van de “oude dag-voorziening”. Het nieuwe huis ook het Willem Dreeshuis te noemen is passend bij deze symboliek.
Hier komt nog iets anders bij. De opzet van het nieuwe huis gaat uit van de toenemende wens en behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Als er iemand is die deze gedachte vertegenwoordigt dan is het Willem Drees wel. Tot op zeer hoge leeftijd woonde Drees zelfstandig in zijn vaak als sobere en degelijke omschreven middenstandswoning. Een passender naam dan Willem Dreeshuis voor het nieuwe verpleeghuis is dan ook bijna niet denkbaar.

Bij de opening van het huidige Willem Dreeshuis zei de toenmalig minister-president dat in dit verzorgingshuis niet alleen jaren aan het leven, maar ook leven aan de jaren worden toegevoegd. Deze uitspraak is zeker ook van toepassing op het nieuwe verpleeghuis in Oostpoort. Het huidige Willem Dreeshuis gaat over enkele maanden dicht. Maar wat ons betreft moet er een Willem Dreeshuis blijven. En dat staat in Oostpoort.