Even voorstellen: de kandidaten voor de buurtvertegenwoordiging in de Watergraafsmeer

21 januari 2018

Ik ben Cynthia Lionahr-Vernie, 44 jaar, moeder, sinds 2003 lid van de PvdA en woonachtig in Amsterdam Oost. Van 1992 tot 2007 heb ik gewoond in Amsterdam Oost. Sinds begin 2017 woon ik weer in Amsterdam Oost op de Kop Weespertrekvaart een nieuwbouwwijk,  na tien jaar in Amstelveen te hebben gewoond. Voor het bouwterrein waar ik nu woon bemoei ik mij nu al zowel gevraagd als ongevraagd met de vraagstukken verkeersveiligheid en openbare ruimte. Mijn ambitie is het, vanuit de buurt, aan de kaak stellen van problemen die nu en in de toekomst op ons afkomen. De Weespertrekvaartbuurt / Bajeskwartier, waar ik woon, is sterk aan het veranderen, van bedrijventerrein naar een woon en werkomgeving. Een omgeving waar in veel basisbehoeften nog moet worden voorzien en ontwikkeld, zoals een supermarkt, een huisarts, scholen, een openbare ontmoetingsplek voor jong en oud, een goede verkeersdoorstroming, enzovoort.  Dit zijn de behoeften waar nu en in de toekomst vraag naar is. Als buurtbewoner ervaar ik en, hoor en zie ik welke problemen, behoeften en vragen er zijn in mijn buurt.

 

Ik ben Jan Streppel. Ik woon met mijn vrouw sinds 1994 in de Watergraafsmeer. Wij bewonen met veel plezier een mooie huurwoning van de Alliantie in de van Marumstraat. Verder hebben wij een volkstuin op het complex Nieuwe Levenskracht. Wij hebben de wijk en onze buurt de laatste 25 jaar geweldig zien opknappen. Ik zou er graag aan willen meehelpen om dit allemaal in stand te houden. Ik heb geen bestuurlijke ervaring. Ik heb wel met veel plezier enkele jaren in de ledenraad van woningbouwvereniging ‘De Dageraad’ gezeten. Ik had binnen de ledenraad een behoorlijk vertrouwen van de andere leden. Er waren zeker vijf leden, die blind met mij mee stemden. Wat de PvdA betreft: Ik ben nooit een actief lid geweest. Ik bezoek wel regelmatig bijeenkomsten van de werkgroep Stedelijke Ontwikkeling. De stadsdeelcommissies zijn nog wat omstreden. Voor een eigen plek binnen onze gemeente zal er gewerkt moeten worden. Ik wil hier graag aan meewerken.