Door op 26 augustus 2015

De voedselbank

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Om deze mensen zoveel mogelijk te helpen werd de Voedselbank opgericht.

In 2002 werd in Rotterdam gestart met de eerste Voedselbank. Op dit moment zijn er ruim 160 uitgiftepunten van voedselpakketten. Niet iedereen komt in aanmerking voor zo’n voedselpakket.

Hiervoor  moet men voldoen aan strenge criteria. Eén daarvan is dat men wekelijks niet meer te besteden heeft dan € 40.

Ook in Amsterdam Oost is een voedselbank. Hier maken 90 gezinnen gebruik van.

De opzet van deze Voedselbank verschilt met die van andere Voedselbanken. Men krijgt een fictief bedrag en mag deze in de “supermarkt”van de Voedselbank zelf besteden. Hiervoor kregen de klanten een samengesteld pakket. Hiermee voorkom je dat mensen met spullen zitten waar ze niet van houden of niets mee kunnen.

Vorig jaar is de Hema gestart met de uitgifte van bonnen ter waarde van € 75 die besteed konden worden aan belangrijke kledingstukken zoals  handschoenen, sjaals en ondergoed. Dit gebeurde alleen in Amsterdam-West. Te hopen is dat het dit jaar op grotere schaal zal gaan gebeuren. En als de Hema dit niet meer zal doen, dat een andere keten zoals  de Zeeman of de Wibra dit over gaat nemen.

Dat er ondanks het economisch herstel nog zoveel mensen afhankelijk zijn van de Voedselbank is heel opvallend. Dat het fenomeen Voedselbank überhaupt bestaat is eigenlijk niet goed. Mensen zouden genoeg geld moeten hebben om niet afhankelijk te zijn van de goodwill van anderen. Hier ligt een taak voor de overheid.

Zolang het nodig is, lijkt het mij belangrijk dat de medewerkers van de Voedselbanken zoveel mogelijk hulp krijgen van vrijwilligers. De laatste actie van de Voedselbank voor de vakantie was bijna afgeblazen omdat ze niet genoeg mensen konden vinden die bereid waren om mee te doen.

Binnenkort verschijnt er een agenda van de inzamelacties van de Voedselbank op deze website. Ik hoop dat er dan genoeg vrijwilligers  de handen uit de mouwen komen steken en een paar uur komen helpen.