Buurman Prorail in Oost

15 oktober 2018

Het spoor tussen de Panamalaan en het Centraal station gaat op de schop, onderdeel van het programma Hoogfrequent Spoor. Ook tussen CS en Sloterdijk verandert er van alles maar dat is niet onze wijk. Op het Centraal station worden de perrons langer en breder. Het aantal sporen wordt teruggebracht van 15 naar 9. Om nog meer treinen dan nu vanuit Amstel en Muiderpoort naar CS te leiden, moeten er veel wissels verdwijnen en komt er een ongelijkvloerse kruising van de rails. De werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl de dienstregeling gewoon door moet draaien. Dat zorgt ervoor dat dit van 2022 tot 2028 gaat duren.

Onze contactpersoon voor het Oostelijk Havengebied, Adri van den Dries, bezocht de informatieavond: een verzameling borden waar de bezoekers langs konden lopen.

  
Voordat Prorail aan de slag kan moeten er nog wel wat besluiten worden genomen, en belanghebbenden hebben mogelijkheden om zich te laten horen. Dat kan o.a. via de Omgevingstafel Dijksgracht. Bewoners van de Piet Heinkade hebben zich al gemeld bij de stadsdeelcommissie Oost. Zij ervaren nu al veel geluidsoverlast en dat wordt nog erger. Volgens Prorail blijft het geluid binnen de toegestane normen, en zijn ze niet van plan om maatregelen te treffen zoals bv het plaatsen van geluidsschermen zoals dat tussen het Lozingskanaal en station Muiderpoort wel gebeurt.

Aangezien de bewoners wel degelijk last ervaren wil de PvdA fractie in de stadsdeelcommissie Oost deze bewoners helpen om hier wat aan te doen.