Door Rebekka Tselms op 14 juli 2014

De opdracht in de Indische Buurt

De afgelopen maand is het Algemeen Bestuur bezig geweest met de verkenning van de vijf wijken van Amsterdam Oost. We hebben gebiedsavonden georganiseerd, waarop ambtenaren van het stadsdeel, bewoners en vertegenwoordigers van verschillende organisaties ons wegwijs hebben gemaakt in de ontwikkelingen en uitdagingen van de buurten. De eerste versies van de gebiedsagenda’s zijn inmiddels vastgesteld. Rebekka richtte de blik op de Indische Buurt.

Om een nog duidelijker beeld te krijgen zijn we op bezoek geweest bij verschillende organisaties uit de buurt. De oprichters van Stichting MOI (Maatschappelijke Ondersteuning en Integratie) vertelden ons bijvoorbeeld over de manier waarop hun stichting functioneert: Iedereen die voor ondersteuning bij hen aanklopt krijgt hulp, maar moet in ruil daarvoor deelnemen aan een van de projecten die zij organiseren. Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld kiezen om zich aan te sluiten bij de “Cooking Ladies”, een project waarbij deelnemers door het hele land catering verzorgen en daarbij de kans krijgen om een opleiding te doen waarmee zij verder kunnen komen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne of een vreemde taal. De stichting is min of meer spontaan ontstaan omdat de oprichters in hun eigen wijk, de Indische Buurt, veel problemen zagen en is gebaseerd op een samenwerking met het stadsdeel en een woningbouwcorporatie. Inmiddels zijn al 400 gezinnen in Amsterdam door het MOI geholpen en krijgen zij nog wekelijks nieuwe cliënten.

Bij “Oost Werkt” hebben wij gezien hoe een samenwerking tussen de gemeente, het stadsdeel, woningbouwcorporaties de DWI heeft geleid tot een lokaal reïntegratie project in de Indische Buurt. Bewoners van de buurt die het moeilijk vinden om aan werk te komen kunnen bij Oost Werkt aan de slag met het renoveren van de speeltuinen, verzorgen van het groen en vele andere werkzaamheden in de openbare ruimte in hun eigen buurt. Daarnaast krijgen deelnemers begeleiding om uit te zoeken wat voor werk zij willen doen en hoe zij die ambities kunnen bewerkstelligen.

Na alle gesprekken met organisaties uit de buurt zijn we als algemeen bestuur aan de slag gegaan om de prioriteiten voor 2015 voor de Indische Buurt op te stellen. De PvdA fractie heeft hierbij ingezet op de kwetsbaarste groepen in de buurt: kinderen in armoede, ouderen die zorg nodig hebben en werkloze bewoners. Voor deze groepen willen wij doorgaan met verschillende bestaande projecten en nieuwe acties opzetten. Daarvoor gaan we op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties en instellingen in de buurt om op de meest effectieve manier op te komen voor de mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. En ik ben ervan overtuigd dat wij deze partners in de levendige Indische Buurt zullen vinden!

Rebekka Tselms

Rebekka Tselms

Ik ben Rebekka Tselms. Op dit moment ben ik penningmeester voor het bestuur van Oost. Ik ben geboren in Letland, maar opgegroeid in Amsterdam-Oost, waar ik heb gewoond in de Indische Buurt, de Transvaalbuurt en nu in de Watergraafsmeer. Tussen 2012 en 2018 was ik onderdeel van de PvdA-fractie in ons stadsdeel. Eerst als duo-raadslid

Meer over Rebekka Tselms