Door op 21 november 2015

Bestuursleden gezocht

Binnen ons eigen bestuurtje zijn we stapsgewijs aan het verjongen. Tegenover het vertrek, eerder dit jaar, van twee zestigplussers stond de komst van twee dertigers. Nieuw (relatief) jong bloed is in aantocht met Amir Rafi als nieuwe secretaris – uiteraard na goedkeuring van de leden. Binnenkort verlaten weer twee „ouderen” het bestuur: de vijftigers Ada en Hanna. De laatste omdat ze haar nieuwe baan als directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (gefeliciteerd!) begrijpelijkerwijs veel tijd van haar vraagt, de eerste omdat ze in de afgelopen jaren heel veel tijd in het bestuur en de partij heeft gestoken en het terecht tijd vindt dat anderen het van haar overnemen.
Blijven er drie oude mannen over: Nick, Eduard en ik. Nu kan er natuurlijk lang worden gemijmerd over de vraag of leeftijd iets zegt over mentale jeugdigheid of over de kwestie van een evenwichtig samengesteld bestuur waarin dartelheid en ervaring elkaar aanvullen, maar dat neemt niet weg dat bij de resterende sectie oude mannen van ons bestuurtje de drang tot verjonging blijft bestaan. Die verjonging hoeft niet stapsgewijs te gebeuren. Er mogen best opeens drie of vier jonge leden op de stoep staan die het willen overnemen. Niet dat het slecht gaat met ons in Oost – niet slechter dan met de partij elders in de stad of in het land. Maar nu wij als PvdA Amsterdam inhoudelijk het debat met onszelf aangaan dan is het misschien ook wel goed om dat debat inhoudelijk te verjongen. Daarvoor hoef je natuurlijk niet perse bestuurder van een afdeling te zijn, maar zo’n positie geeft wel net iets meer verantwoordelijkheid. Wij, de resterende sectie oude mannen, doen ons bestuurswerk nog steeds met de volle inzet en betrokkenheid. En dat zullen we blijven doen totdat er een roedel jonge honden binnenstormt. Hoor ik daar geblaf?

Wil jij ons bestuur aanvullen of wil je hier meer over weten? Neem contact op met harko@upcmail.nl.