Door op 28 oktober 2015

Uitnodiging: Discussiebijeenkomst zorg op 26 november

Amsterdam is, net als alle andere gemeenten, vanaf 2015 verantwoordelijk voor de zorg aan langdurig zieken en ouderen.Voor de zorg aan Amsterdammers is tegelijkertijd minder geld beschikbaar. Dit betekent dat mensen meer zelf moeten doen en een beroep moeten doen op vrienden en familie. Met hulp van wijkteams kan een Amsterdammer bepalen welke zorg hij nodig heeft. Die zorg krijgt hij bij voorkeur thuis. Er zijn namelijk minder plekken in verzorgingstehuizen dan voorheen.

Op de invoering van dit nieuwe systeem is een paar jaar gestudeerd. Het werkt nu bijna een jaar. Waar loopt de Amsterdamse burger tegenaan? Wat kan er beter? Waar vragen de politieke partijen extra aandacht voor? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst die op 26 november door PvdA Amsterdam Oost in het Badhuistheater wordt georganiseerd.

De Amsterdamse ombudsman, Arre Zuurmond en Herman Klein Tiessink, senior beleidsmedewerker zorg van Cliëntenbelang Amsterdam zorgen voor een inbreng. Gemeenteraadsleden van de PvdA, SP, VVD en D66 en enkele stadsdeelbestuurders met zorg in hun portefeuille gaan met de twee sprekers en met elkaar in discussie. Vertegenwoordigers van buurtorganisaties en buurtinitiatieven nodigen wij van harte uit ook hun kennis en ervaringen te delen.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

datum: 26 november
tijdstip: 20 uur
locatie: Badhuistheater, Boerhaaveplein 28

Voorafgaand aan de discussiebijeenkomst zijn PvdA-leden uit Amsterdam Oost vanaf 19.00 welkom voor de Algemene Ledenvergadering.