Aroosa Khan

Secretaris

Nick Schipper

Penningmeester

Rebekka Tselms

Fractievoorzitter

Openbare ruimte

Simon Deurloo

Voorzitter

Thijs Reuten

Dagelijks Bestuurder

bouwen wonen gebouwbeheer economie

Tom Leenders

Vice-Voorzitter