Door op 18 juni 2015

Contactpersoon in de buurt worden: hoe werkt dat in Betondorp?

Sinds een paar maanden heeft de PvdA Amsterdam Oost in (bijna) elk van de 31 buurten van ons stadsdeel een buurtcontactpersoon: een PvdA-lid die onze fractie informeert over wat er leeft en speelt in de buurt. Buurtcontactpersoon van Betondorp Tanja Oosterbaan schreef er deze blog over. 

Contactpersoon voor mijn buurt worden, dat wilde ik wel. Na 35 jaar bakfietswijk Middenmeer woon ik sinds kort in Betondorp. Ik dacht: met een frisse blik kom je een heel eind. Toch vind ik het lastig, hoe kan je de PvdA in Oost helpen aan meer kennis of signalen over een buurt?

Met die kennis zit het wel snor: ik heb bij O&S alle cijfers gevonden over de buurt, leeftijdsopbouw, stemgedrag, inkomen. Ik heb de wijkanalyse gelezen op de stadsdeelsite. En ik lees wat de media over mijn buurt schrijven: een alert “Betondorp” op Blendle, de buurtblaadjes, Parool. En de Correspondent, waarin Marcel van Roosmalen tweewekelijks verslag doet van zijn ervaringen in deze buurt. Vooral deze laatste geeft een mooi beeld van de buurt: markante figuren, mooie foto’s. Heel herkenbaar!

Alleen kennis is niet genoeg. Hoe zit het nou echt en wat speelt er? Nou, inmiddels heb ik een stuk meer gevoel voor de buurt gekregen. En dat komt omdat ik mee ben gaan doen. Samen met de Studenten van de Stad en mijn overburen heb ik een fototentoonstelling van de mensen uit de straat gemaakt. Het gaf een mooi excuus om in gesprek te gaan. Daar heb ik heel veel gehoord, van hoog opgeleide jongeren in de buurt, van oude mensen vol verhalen, van zonderlinge mensen die eigenlijk niet zo zonderling bleken te zijn. Al die gesprekken waren geweldig informatief: het ging over veranderingen, over dierbare herinneringen en ook over vreemde praktijken. Mensen waren heel openhartig en namen geen blad voor de mond.

Mijn voornaamste conclusie tot nu toe is dat de wijk middenin een transitie zit: veel sociale huurwoningen die leegkomen worden verkocht. De grote puzzel lijkt hoe we het leuk houden of leuker maken met de mix van veelal jonge hoger opgeleide nieuwkomers, oudere mensen die hier al heel lang wonen, kwetsbare mensen met slechte gezondheid en psychische klachten. Lage inkomens in combinatie met hip, jong en hoog opgeleid. En: de eerste bakfietsen zijn hier al gesignaleerd!