Tom Leenders

Vice-Voorzitter
Tom Leenders

Over Tom Leenders

Ik ben Tom Leenders. Ik ben geboren in Maastricht, en woon nu tien jaar in Amsterdam. Mijn ouders werken allebei in het onderwijs en hebben hard gewerkt om mij en mijn twee broers te laten studeren. We woonden in een sociale huurwoning. Daardoor bleef er wat over om ons, zonder grote schulden, te laten studeren. Ik deed dat aan de Universiteit Maastricht en later aan de UvA.

Als adviseur en projectleider werkte ik aan de ontwikkeling van steden. In Den Haag adviseerde ik PvdA wethouder Norder op het woningcorporatie dossier en werkte ik aan het aanpakken van woon misstanden en uitbuiting van arbeidsmigranten. Later ging ik in Leiden als projectleider aan de slag met de ontwikkeling van het stationsgebied. Met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars werkten we aan een leefbaar en aantrekkelijk stukje stad. Betaalbare stadsontwikkeling van onderop!

In Leiden en Den Haag zag ik hoe belangrijk het is om integraal naar de ontwikkeling van de stad te kijken. Ik zag de directe gevolgen wanneer je dat niet doet, dan zijn bewoners en ondernemers de dupe. Juist dat maakt me vastbesloten het aan te pakken wanneer ik het zie. We hebben als PvdA mooie resultaten bereikt in het betaalbaar houden van Amsterdam. Ik vind het verschrikkelijk dat rechts Amsterdam dat afbreekt.

Sinds 2014 werk ik voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar richt ik me op de ontwikkeling van de digitale samenleving. Een ontwikkeling die niet alleen heel snel gaat, maar ook zorgt voor een nieuwe tweedeling. Mensen die hun baan verliezen versus de digitale winnaars. de internationale platform economie die van iedereen een zzp-er maakt zonder rechten. Apps die de nadelen van hun businessmodel straffeloos afwentelen op Amsterdam. En een informatiesamenleving waarin data een bron van ongelijkheid en uitbuiting kan betekenen. De groeiende invloed van deze digitale tweedeling zie ik iedere dag en de impact op onze levens is groot. Zo groot, dat we er nu mee aan de slag moeten.