Voorzitter

Simon Deurloo

Ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Ik kom van de rand van de huidige afdeling Oost, de Weesperbuurt. Ik ben al meer dan 25 jaar lid van de Partij van de Arbeid en ik heb onder andere 7 jaar raadslid mogen zijn in Oost. Ik ben van 1970 en ondernemer.

Ik ben gevraagd om voorzitter te worden. Dat vind ik een enorme eer omdat dit voor mij niet zo maar een afdeling is. De Afdeling Oost is de opvolger van District 3. District 3 dat Henri Polak als eerste SDAP raadslid afvaardigde. District 3, waar een jonge Drees Troelstra hoorde spreken en daardoor zo enthousiast was dat hij Partijlid werd. District 3 waar, in de Ysbreeker, de Communisten onder leiding van David Wijnkoop zich afsplitsten van ons. De eerste afdeling die door Nieuw Links werd overgenomen. Voorzitter in die tijd was een geschiedenisleraar met een indrukwekkende baard, mijn vader. Bovendien is de Afdeling Oost is één van de vijf grootste van het land.

Ik ben eigenlijk te druk om voorzitter van Oost te worden. Ik ben klassenvader, penningmeester van de volkstuinvereniging, secretaris van de Stichting Collectief Particuliere Stadsvernieuwing Burmandwarsblok en webmaster, en bestuurslid, van de BAR in de PvdA, naast mijn werk als directeur van een start-up voor online participatie.

De reden dat ik toch voorzitter wil worden is Actuele Motie III ‘Naar een versterking van de ledendemocratie’ die op het laatste Congres is aangenomen:

“Verzoekt het Partijbestuur naast een grondige evaluatie van de werkwijze van de nieuwe ledendemocratie op weg naar het Congres ook het uitvoeren van nieuwe pilots waarin de leden met nieuwe vormen voor discussie kunnen kennis maken te faciliteren,”

Mijn eerste app voor online participatie heb ik ontwikkeld met onze Partij in het achterhoofd. Inmiddels hebben wij een internationale klantenkring waaronder het Global Parliament of Mayors. Maar mijn hart en ideeën gaan nog steeds uit naar de discussies die wij voeren in de PvdA.

De afdeling Oost zal een pilot worden voor ‘nieuwe vormen van discussie’. Ik zal alle middelen die ik heb daarvoor kosteloos ter beschikking stellen aan de Afdeling. De PvdA Oost zal de rol van voorhoede bij de vernieuwing van de politiek weer moeten innemen: met onze solidariteit en creativiteit op weg naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018.