Ondersteuning Indische buurt & Oostelijk havengebied

Adri van den Dries

Adri van den Dries

Over Adri van den Dries

a3vddries@gmail.com

Ik ben Adri van den Dries. Ik woon in het Oostelijk Havengebied. Ik ben geïnteresseerd in mijn eigen leefomgeving, en wil graag vanuit een sociaaldemocratische insteek meewerken aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Daarmee doel ik op een solidair Amsterdam waar we iets over hebben voor elkaar. Iedereen heeft recht op goede huisvesting, onderwijs en deelname aan cultuur en sport. Aanpak van eenzaamheid en armoedebestrijding zijn speerpunten, evenals het terugdringen van fijnstof  Met genoemde onderwerpen wil ik aan de slag in mijn wijk. Dat wil zeggen bewerkstelligen dat deze voornemens ook uitgevoerd worden.