Door Eduard van Regteren Altena op 18 juli 2015

Update uit het ombudsteam

Het Ombudsteam Oost van de PvdA bestaat nu bijna 3 jaar. Wat gebeurt daar eigenlijk? De hoogste tijd voor een update.

In Maart 2012 was ik bestuurslid van de afdeling Amsterdam Oost geworden, en het was één van de onderwerpen die speelden. Er was een speciale meeting over de ombudsteams georganiseerd in het gebouw van de tweede kamer, en ik was gevraagd er naar toe te gaan. Die wens was ook al geuit op de Algemene ledenvergadering van onze afdeling. Op dat moment was ik nog niet overtuigd van het belang van een ombudsteam voor onze afdeling. Het was een leuke avond waar al bestaande- en kandidaat teams ervaringen uitwisselden. Ik informeerde enthousiast ons bestuur over deze avond. Er werd besloten dat ik “kwartiermaker” zou worden voor de oprichting van een nieuw team in Oost. Het petit comité bestond toen uit de raadsleden Simon Deurloo, Marlanda Coco en PvdA leden Jan Rumph, Mieke Keuning en mijzelf. Op 19 mei was de eerste bijeenkomst. We gingen ons verder oriënteren bij het al bestaande team uit Amsterdam West, en hadden contact met Ton van Meurs van de afdeling Almere. Later gaf hij een enthousiaste presentatie. Eind Juni gingen we de inhoud van de folder bespreken, en op 21 augustus was er een fotosessie bij het Tropenmuseum. De fotograaf was ikzelf. Alles in eigen beheer en lowbudget. Het nieuwe speciale telefoonnummer en email werd aangemaakt. 3 oktober 2012 was de aftrap van het eerste spreekuur. Diana van Loenen stelde voor Hans Spekman te vragen voor de opening. Gery de Boer regelde het. Er moesten nog wat leuke rechtsvrije foto’s gemaakt worden van al het moois van Oost voor de folder. Kortom op 3 oktober was alles klaar. We maakten er dit leuke filmpje van.

In de aanloop van het eerste spreekuur kwam er al een verzoek binnen om een probleem op te lossen van een ID kaart. Dat was feitelijk onze “eerste zaak”. Er kwamen al gauw veel verschillende dingen binnen, zoals een frauderende werkgever, een scootmobiel parkeerprobleem en problemen met de belastingdienst i.v.m. naheffingen. Ook andere moeilijke zaken kwamen langs, zoals een slachtoffer van huiselijk geweld, en een zaak vanwege detentie in het buitenland die een probleem had met de zorgverzekering. Ook in het gewest Noord Holland werd een ombudsteam opgericht, en ik werd uitgenodigd een praatje te houden over ons team. Floris Schellekens en Mireille Klaverweide komen het team versterken. Er vind een regionale meeting plaats in het Moses huis. Er wordt een oplossing gezocht en gevonden voor een mevrouw van 87 die haar tuintje niet meer kan onderhouden. in April 2013 komt Jan Achterbergh bij ons team. We zijn inmiddels gezegend met een zeer brede kennis en een prima netwerk. Na wat geharrewar met ons oude email krijgen we nu ombudsteam@postlijst.nl Dit werkt veel prettiger. Er dient zich het eerste landelijk ombudsteam congres aan in Amersfoort, waar we als “ervaringsdeskundigen”  met in oprichting zijnde afdelingen kunnen bijstaan. De spreekuren zijn niet altijd goed bezocht, maar er druppelen altijd kwesties binnen. Een mevrouw maakt zich zorgen over de kosten van een polis. Het blijkt een woekerpolis te zijn. Terugkomend zijn ook enkele troublemakers die hun verhaal willen doen over landelijke PvdA beslissingen. Een goed luisterend oor doet wonderen blijkt!

In juli 2013 komt Susan Hamaker ons team versterken. Zij pakt heel veel dingen op, en helpt met het verspreiden van de folder in grote oplage. Op 14 augustus hebben we een gezellig etentje met alle ombudsleden. Er komen problemen langs over service kosten, burenoverlast, schuldhulp en zorgverzekering. We brengen onder de aandacht dat OV reizen voor minima vanaf nu gratis is. Op 2 oktober 2013 starten we met het nieuwe spreekuur in het Willem Dreeshuis. Simon Deurloo, raadslid af stop als algemeen coördinator maar blijft zeer betrokken. Ook de gevaren van helpen komen aan de orde. Een Mevrouw wil haar buurvrouw “helpen” maar het pakt verkeerd uit. Een goede les voor ons, en voor de toekomst. Er worden voorbereiding gemaakt voor een nieuwe folder, oplage 10.000 stuks!

Nieuwe onderwerpen op het spreekuur zijn: kap Oosterpark, ingewikkelde aanrijding met een auto, klacht inwoner van het Dreeshuis over een chauffeur van Connexxion die de rit veel te traag uitvoert en bovendien onderweg lang gaat kijken naar vrouwenvoetbal op een sportveld. In 2014 presenteren wij onze nieuwe folder. Er verschijnt een berichtje in de Echo. Gritta Nottelman doet mee met het team. Er verschijnt een berichtje in Dwars door de buurt. Mireille en Floris melden zich af, wegens andere werkzaamheden. We hebben vanaf nu 3 grote Banners om beter aan te geven waar het spreekuur is, een hoop gesjouw, maar heel fijn voor de “klanten”.

Er ontstaat onrust in het Dreeshuis over hun toekomst. Wij helpen mee om een petitie te maken. Dat wordt zeer gewaardeerd, ondanks dat de toekomst hoogst onzeker blijft voor de bewoners. Er komen ook steeds meer zaken binnen die niet over ons stadsdeel gaan. We proberen dan zo goed mogelijk de kwesties door te verwijzen. De laatste tijd komen er veel psychische problemen langs. Helaas een landelijke trend. Kortom het Ombudsteam Amsterdam Oost probeert zo veel mogelijk problemen op te lossen. Ik hoop u op deze wijze iets meer inzicht te hebben gegeven van ons fraaie ombudsteam.

Meer informatie over het ombudsteam en de spreekuren vind je hier.

Eduard van Regteren Altena

Eduard van Regteren Altena

Eduard van Regteren Altena is muzikant/cellist. Met het Mondriaan Kwartet toerde hij over de hele wereld. Ook speelde hij met talloze dansgroepen en theatergezelschappen. Hij is bestuursvoorzitter van muziekschool “het Muziekpakhuis” en van het straatorkest “Ricciotti ensemble”. Binnen de PvdA in het stadsdeel zet hij zich in voor het Ombudsteam.

Meer over Eduard van Regteren Altena