29 maart 2016

Uitnodiging: Discussiebijeenkomst arbeidsmarkt en ALV op 7 april

Op 7 april ben je van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Amsterdam Oost. Belangrijkste agendapunten zijn de benoeming van een aantal nieuwe bestuursleden en de vaststelling van de jaarrekening 2015. Aansluitend hierop hebben wij Raoul Schildmeijer, trekker van het PvdA Thema Team Nieuwe Arbeidsmarkt, bereid gevonden om dit thema te introduceren en hierover met ons in discussie te gaan. Een thema dat ons (bijna) allemaal raakt. Na de praktisch informatie hieronder, alvast een inhoudelijke introductie van Raoul Schildmeijer. Wij hopen je te zien op 7 april!

Wat: Algemene Ledenvergadering en discussiebijeenkomst over de arbeidsmarkt

Wanneer: Donderdag 7 april 2016

Programma:

  • Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur
  • Aanvang ALV 19.30 uur
  • Aanvang discussiebijeenkomst 20.15 uur
  • Na afloop borrel

Waar: Mirror Centre, Ter Gouwstraat 3

Solidair op een nieuwe arbeidsmarkt

Het Thema Team Nieuwe Arbeidsmarkt werkt aan een visie op sociaal-democratische antwoorden op de toekomst van de Amsterdamse arbeidsmarkt. Het team heeft vijf leden: Raoul Schildmeijer (trekker), Matthijs de Groot, Walter Hoogland, Edith Kuyvenhoven en Maarten Vleeschhouwer. Alle vijf actieve leden van de AmsterdamsePvdA.

De arbeidsmarkt zal in toenemende mate te maken krijgen met ontwikkelingen als flexibilisering, globalisering en digitalisering. Autonome ontwikkelingen en zij zullen ingrijpende gevolgen hebben. De eerste aanwijzingen daarvan zijn al zichtbaar.

Meningen verschillen of je optimistisch of pessimistisch moet zijn. Optimisten wijzen erop dat in het verleden vaker werd gevreesd voor het verdwijnen van werk door technologische vernieuwingen, maar de geschiedenis leert ook dat er nieuwe banen voor in de plaats kwamen en dat de welvaart alleen maar is gegroeid. Pessimisten zeggen dat we nu voor ongekende ontwikkelingen staan en dat met name in het middensegment op grote schaal banen verdwijnen. Hierdoor ontstaat er druk op de onderkant van de arbeidsmarkt en groeit de sociale ongelijkheid.

Een solidair antwoord, met een faire toekomst voor iedereen, is niet makkelijk te formuleren.

Omdat arbeid centraal staat in de idealen die de partij voorstaat, en we staan voor gelijke kansen voor iedereen, geloven wij dat de PvdA in dit proces een pro-actieve rol moet spelen. En Amsterdam heeft hier met zijn specifieke economische en maatschappelijke karakteristieken bij uitstek mee te maken. De stad kan een voortrekkersrol spelen in het profiteren van kansen en het op een andere manier eerlijk delen van de kansen.

Wat ons antwoord moet zijn, daarover discussiëren we graag met de afdeling Oost op 7 april tijdens de ledenvergadering.