27 april 2014

Stadsdeel Oost nieuwe stijl van start

Na de beëdiging op 27 maart is het nieuw gekozen bestuur van stadsdeel Oost op 7 april echt van start gegaan. In die vergadering werd een bestuursakkoord vastgesteld en werden 3 Dagelijks Bestuursleden gekozen uit de 15 door de bewoners gekozen Algemeen Bestuursleden (de bestuurscommissie). De PvdA Oost is ondanks het verlies van veel stemmen dankbaar voor alle steun die we wel hebben kunnen vasthouden en waardoor we in het bestuur van Oost met drie leden vertegenwoordigd zijn: Thijs Reuten, Rebekka Tselms en Gery de Boer.

Akkoord
Na de verkiezingen van 19 maart heeft in Oost een bijzonder proces plaatsgevonden. De 15 bestuurscommissieleden hebben samen een bestuursakkoord op hoofdlijnen opgesteld. Dit akkoord is op 7 april door de bestuurscommissie (het Algemeen Bestuur) vastgesteld. Er is dus geen coalitieakkoord wat alleen de partijen die in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd zijn hebben opgesteld, maar een hoofdlijnenakkoord dat op brede steun binnen de bestuurscommissie kan rekenen. Hier kunt u de tekst van dit hoofdlijnenakkoord terugvinden.

Dagelijks Bestuur
Hoewel er dus geen coalitieonderhandelingen hebben plaatsgevonden, maar het volledige Algemeen Bestuur betrokken is geweest bij het formuleren van het bestuursakkoord op basis waarvan we in Oost samen de schouders eronder gaan zetten, is er wel een Dagelijks Bestuur gekozen. Daarin is namens de PvdA Thijs Reuten gekozen. Stadsdeelvoorzitter is Ivar Manuel van D66 en Nevin Ozutok van GroenLinks is het derde lid van het Dagelijks Bestuur. Meer informatie over de portefeuilleverdeling vindt u hier.

Gebiedsgericht
Het bestuur van Oost wil nog meer gebiedsgericht gaan werken dan in de vorige periode. De gebiedsanalyses van de vijf gebieden (delen) van Oost vormen de basis voor het formuleren van wat er nodig is en waar extra aandacht aan besteed moet worden, bovenop op de normale dienstverlening van de gemeente en het stadsdeel. Dit zal van wijk tot wijk verschillen en willen we zoveel mogelijk samen met bewoners en ondernemers vormgeven.

Graag praat de fractie met geïnteresseerde leden en belangstellenden verder over de ambities voor Oost en de focus van de PvdA voor de komende 4 jaar. Zoals is afgesproken op de laatste algemene ledenvergadering, zal in overleg met het afdelingsbestuur op korte termijn een datum hiervoor worden gepland.

Fractievoorzitter
Rebekka Tselms is gekozen tot fractievoorzitter en de fractie heeft de nummer vier van de lijst Arjan Miedema gevraagd om als buitengewoon bestuurscommissielid de fractie te ondersteunen. De fractie is blij dat Arjan deze taak op zich wil nemen, omdat er veel werk te doen is met veel minder mensen. Daarnaast is juist met zo’n kleine fractie een ingewerkte opvolger, die het werk in de bestuurscommissie van binnenuit kent, van groot belang. Gelet op de beperkte menskracht doet de fractie ook graag een beroep op de grote deskundigheid onder leden en betrokkenen bij de PvdA. Heeft u nu al tips of suggesties voor ons of wilt u met ons meedenken, mail of bel ons.