Door op 1 maart 2015

Sport en bewegen topprioriteit

Ons deel van de stad kent een lange en mooie traditie op sportgebied. Van het eerste Sportfondsenbad van Nederland, na ruim 85 jaar nog steeds een gewaardeerde  en recent weer gemoderniseerde voorziening, tot de rijke verenigingshistorie met zijn  diverse zeer roemrijke oude verenigingen.  Maar daarnaast zijn er ook de nieuwe en succesvolle verenigingen in vele taken van sport. En dan heb ik het nog niet over de geschiedenis van de Jaap Edenbaan, de verbondenheid van Ajax met de Watergraafsmeer of bijzondere jaarlijkse evenementen zoals het WK Amsterdam.

Goede accommodaties

We hebben in Oost fantastische sportvoorzieningen en we hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onderhoud, uitbreiding van voorzieningen en een nog betere benutting. Voor wat betreft nieuwe accommodaties zijn  recente hoogtepunten voor mij de prachtige nieuwe sporthal Amstelcampus van de HvA, de uitbreiding van sportpark IJburg tot – vanaf komend najaar – een volwaardig sportpark met totaal zes velden voor hockey en voetbal en het tennispark op IJburg. Daarnaast zijn nog tal van kleinere investeringen gedaan in nieuwe gymzalen die ook door de buurt gebruikt kunnen worden, Cruyff Courts, kleinere trapveldjes en bijvoorbeeld de drie beachvolleyvelden.

 Optimaal benutten en stimuleren jeugd

Goede accommodaties vragen om optimaal gebruik. Van verengingen vragen we de capaciteit van velden en hallen zo goed mogelijk te benutten en waar mogelijk ook te delen. Maar we stimuleren ook de ongeorganiseerde sport door ruimte aan te bieden voor (mede)gebruik, door verhuur van sportaccommodaties, door  fitness toestellen in de openbare ruimte te plaatsen en door  de realisatie van een trim-fit parcours op het sportpark Middenmeer.

Voor de PvdA is extra aandacht voor de jeugd een speerpunt, ook als het om sport en bewegen gaat. Het is gezond en leuk om samen te sporten. Via scholen en door ondersteuning van verenigingen, die behalve op de club ook in de buurt sportactiviteiten ontplooien, laten we kinderen kennismaken met verschillende sporten. Op deze en andere manieren stimuleren we het bewegen en sporten. Het belangrijkste is echter het lekker te bewegen en plezier te hebben in sport. Dat kan met voetbal, maar ook met de minder bekende sporten die je in Oost kunt doen.

Bijzondere initiatieven

In Oost is mede op initiatief van Fatima Elatik tijdens de vorige bestuursperiode altijd veel extra aandacht besteed aan een veilig sportklimaat. Daar gaan we wat mij betreft volop mee door. Dat betekent onder andere actieve ondersteuning van verenigingen om te zorgen dat iedereen ook tijdens het sporten zichzelf kan zijn en zich welkom voelt. Net als overal in Oost is er rond de sportvelden geen plaats voor racisme en discriminatie. Bijzonder vind ik ook het vorig jaar geïntroduceerde Leefstijlnetwerk Oost. Daarin wordt een link gelegd tussen professionals in de zorg en het sportaanbod in het stadsdeel. Met de juiste verwijzing en stimulans kan sport en bewegen niet alleen bijdragen aan een gezondere leefstijl, maar ook toekomstig beroep op zorg en ondersteuning voorkomen.

Wat moet er nog gebeuren?

We willen de bovengemiddeld goede sportvoorzieningen in Oost natuurlijk goed onderhouden en waar nodig versterken. Ondanks beperkte middelen voor de hele stad is er de komende jaren  geld beschikbaar voor nieuwe accommodaties op IJburg en Zeeburgereiland. Ook wordt verder onderzocht hoe we het Flevoparkbad beter kunnen benutten en misschien in Oost overdekt zwemwater kunnen toevoegen. Een extra hockeyveld op Middenmeer is ook noodzakelijk, maar vereist nog wat passen en meten. In verschillende buurten willen we gericht nog een aantal veldjes voor verschillende sporten en combinaties tussen sport en spelen realiseren.

Maar wat kunnen we nog meer doen om sporten en bewegen verder te stimuleren, zonder dat het heel veel geld kost? Wat wordt er gemist in de openbare ruimte voor zowel kinderen als volwassenen als het gaat om ongeorganiseerd sporten en sporten en bewegen dichtbij huis? Zijn er slimme dingen die we mee kunnen nemen in het beheer van straten en pleinen? Is er bijvoorbeeld behoefte aan hardlooproutes van verschillende lengtes die we ook markeren? Wat zijn de ervaringen met de fitnesstoestellen in Middenmeer en Betondorp? Laat het mij of de fractie weten als u hier ideeën over heeft.