Proef met zelf afspraak maken voor het ophalen van grofvuil in de Watergraafsmeer: 23 januari bewonersavond

Door Cynthia Lionahr Vernie op 14 januari 2019

Grofvuil zou voortaan, bij wijze van proef, worden opgehaald op afspraak, een proef die 7 mei 2018  van start is gegaan en liep tot eind oktober 2018. De proef is nu dus beëindigd maar wij zijn nog niet terug naar de oude situatie.

Ik, bestuurscommissie lid voor de Watergraafsmeer, was zelf niet gelukkig met deze proef en merkte ook op straat dat er veel onvrede was. Een snelle enquête onder de Partijleden leverde eenzelfde beeld op: 40 leden hadden gereageerd en slechts één persoon vond dat het nu beter ging, maar liefst 24 (60%) vonden het een verslechtering. Ook uit de uitgebreide verhalen -dank daarvoor!-  kwamen veel verhalen hoe het in de praktijk uitpakte en wat er verbeterd kon worden. Lees alle antwoorden hier.

Voorheen wist je als bewoner van Watergraafsmeer wanneer je het grofvuil buiten kon zetten. Het was helder & simpel en in het algemeen hield een ieder zich daaraan. Je zette het grofvuil op een vaste dag aan de straat, dat was een ingeslepen gewoonte geworden.
Met de komst van de proef moest je zelf een afspraak maken voor het ophalen van het grofvuil. Dit veranderde het straatbeeld, en niet ten goede.  De nadelige effecten waren direct waarneembaar in bepaalde gebieden, in het ene geval extremer dan het andere. Bij studentenflats of bij afvalcontainers had het een aanzuigende werking, er kwam meer bij. Het grofvuil werd dan niet direct verwijderd maar bestickerd en bleef vaak een week liggen, tot ergernis van buurtbewoners.

Bewoners uit verschillende wijken hebben mij bereikt met uiteenlopende verhalen: Ze waren onvoldoende geïnformeerd; er was slechte communicatie m.b.t het zelf bellen voor je grofvuil; er was grote overlast door zwerfvuil; en de vraag waarom het grofvuil eerst werd bestickerd in plaats van direct verwijderd werd vaak gesteld.

In het vorige bestuur was de PvdA tegen de plannen om op deze manier het grofvuil op te halen. En dat zijn wij nog steeds!

Waarom de oude regels rondom het grofvuil overboord gooien als dat binnen de Watergraafsmeer prima werkte?

In de bovenstaande vraag ligt de kern. De proef was tot oktober 2018, dan gaan de bewoners van Watergraafsmeer en ik ervan uit dat de oude regels weer van kracht zijn. De PvdA gaat zich daar hard voor maken maar zover zijn we nog niet:

Woensdag 23 januari aanstaande van 19 uur tot 20 uur in de Hofkerk is een bijeenkomst ‘om de ervaringen vanuit de evaluatie te delen met de bewoners van de Watergraafsmeer.’

 

 

Cynthia Lionahr Vernie

Cynthia Lionahr Vernie

Ik ben Cynthia Lionahr-Vernie, 44 jaar, moeder, sinds 2003 lid van de PvdA en woonachtig in Amsterdam Oost. Van 1992 tot 2007 heb ik gewoond in Amsterdam Oost. Sinds begin 2017 woon ik weer in Amsterdam Oost op de Kop Weespertrekvaart een nieuwbouwwijk,  na tien jaar in Amstelveen te hebben gewoond. Voor het bouwterrein waar

Meer over Cynthia Lionahr Vernie