18 juli 2017

Minder dan 10% van alle straatnamen in Amsterdam zijn vernoemd naar een vrouw

Het is nog erger. Minder dan 10% van alle straatnamen in Amsterdam die vernoemd zijn naar personen, zijn vernoemd naar een vrouw. In sommige buurten is de verhouding nog schever:  in de Don Boscobuurt, waar de straten vernoemd zijn naar wetenschappers, is niet één vrouw terug te vinden.

Nu er in deze buurt twee nieuwe straten worden aangelegd, biedt dit kansen om ook vrouwelijke wetenschappers te eren met een straat in ons mooie stadsdeel. Helaas werd dit door het projectteam en de straatnamencommissie niet voorgesteld. Zij kwamen weer met twee mannennamen. Daarom heeft de PvdA-fractie een amendement ingediend om tenminste 1 van de nieuwe straten te vernoemen naar een vrouw. Omdat Amsterdamse meisjes recht hebben om in aanraking te komen met vrouwelijke rolmodellen. Omdat er in de geschiedenis talloze vrouwelijke wetenschappers te vinden zijn die belangrijke uitvindingen hebben gedaan. En ook omdat de scheve verhouding echt niet meer van deze tijd is.

Lise Meitner

Wij hebben daarom voorgesteld om een straat te vernoemen naar de Oostenrijkse natuurkundige Lise Meitner (1878-1968). Zij heeft belangrijk werk verricht op het gebied van radioactiviteit en kernfysica. Haar mannelijke collega Otto Hahn heeft voor hun gezamenlijke ontdekking de Nobelprijs gewonnen. En Meitner was slechtst een van vele voorbeelden van vrouwelijke wetenschappers in de geschiedenis die te weinig erkenning hebben gekregen voor hun werk. Wij zijn dan ook heel verheugd dat ons voorstel unaniem is aangenomen in de Bestuurscommissie en wijnen college van B&W hebben geadviseerd om het Lise Meitnerpad in de Don Boscobuurt te realiseren!