Door op 5 juli 2015

Mantelzorg onder druk

Afgelopen week organiseerde de bestuurscommissie Oost op initiatief van (buitengewoon)-bestuurscommissieleden Sharona Ceha, Nevin Ozutok en ondergetekende de eerste Zorgtafel van Oost. De zorgtafel moet een plek worden waar formele en informele zorg- en welzijnspartijen elkaar ontmoeten op basis van een steeds wisselend thema. Ook zorgontvangers en vertegenwoordigers in cliëntenraden spraken mee, om onderwerpen van alle kanten zo goed mogelijk te kunnen belichten en bespreken.
De eerste Zorgtafel op 30 juni jl. had mantelzorg als thema. Aan de hand van vier interviews met mantelzorgers bespraken we de toenemende druk op mantelzorgers, het gebrek aan kennis en ondersteuning van mantelzorgers en mogelijke oplossingen om de druk te verlichten en de mantelzorger beter te ondersteunen.
Aan de Zorgtafel werd duidelijk dat de ondersteuning, de compensatie en erkenning voor mantelzorgers onvoldoende is. Dit leidt in sommige gevallen tot overbelasting of financiële zorgen. Mantelzorg kost simpelweg veel tijd, energie en geld en compensatie zou de zorg dragelijker maken. Een concreet voorbeeld: een parkeerkaart, voor een moeder die haar zoon enkele keren per week van buiten Amsterdam opzoekt bij zijn zorgwoning in Oud-Oost.
Naast compensatie moet werk worden gemaakt van een betere ondersteuning en desgewenst begeleiding van mantelzorgers. Al steeds vaker richten welzijnsinstellingen zich naast de cliënt ook op de mantelzorger en dat is terecht. Vanuit deze behoefte is de Mantelzorg Academy opgericht, waarvan een vertegenwoordigster aan de Zorgtafel zat. Mantelzorg voor iemand met een fysieke of psychische beperking kan fysiek en lichamelijk namelijk zwaar zijn en op de lange termijn ook emotioneel uitputtend. 43% van de mantelzorgers zegt desgevraagd dat zij moeite hebben om aan te geven dat ook zij ondersteuning nodig hebben. Het draait immers om de cliënt. Toch zouden een mantelzorgloket of goede afspraken tussen formele en informele welzijnsorganisaties, de cliënt en de mantelzorger moeten leiden tot verbeteringen en de kans op overbelasting moeten verminderen.
Mantelzorg is dankbaar werk en een mantelzorger haalt er vaak veel voldoening uit. Ook voor de cliënt is de zorg door een bekende, die vertrouwd is, bijzonder en prettig. Toch staat de mantelzorger onder steeds grotere druk. Emotioneel, maar ook financieel en door de toegenomen verantwoording ook administratief. Dit leidt tot onnodig tijdverlies, veel stress en soms op termijn tot overbelasting. Zoals beschreven door Movisie: een beetje mantelzorg maakt gelukkig, te veel mantelzorg ongelukkig. Snelle signalering, goede afspraken en betere compensatie en erkenning van mantelzorgers moet overbelasting voorkomen en mantelzorgers beter ondersteunen.
De volgende Zorgtafel van Oost wordt (onder voorbehoud) georganiseerd op 1 september en heeft als thema Eenzaamheid.