De leefbare, bereikbare stad: campagne op IJburg

Door Wouter Wester op 11 maart 2018
Door Wouter Wester

Op zaterdag 3 maart ging de campagne pas echt van start op IJburg. De Arctische temperaturen trotserend deden we de twee winkelgebieden op IJburg aan.

Lopend over IJburg zie je een wijk die qua opbouw niet op Amsterdam lijkt maar zodra je bewoners spreekt duidelijk wel Amsterdammers huisvest. In gesprekken met bewoners horen we vaak de roep om beter openbaar vervoer van en naar IJburg. Te vaak vallen er een aantal ritten achterelkaar uit en kom je ’s morgens het eiland gewoon niet af. Voorlopig wordt door de gemeente verbetering gezocht in langere trams maar de bewoners vinden vooral het uitvallen van trams storend en dat wordt met verlenging van de tramstellen niet opgelost. Het doortrekken van bus 66 richting het P+R terrein Zeeburg als alternatief naast de tram wordt vaak genoemd.

In de middag bezochten we een bewonersbijeenkomst op het Zeeburgereiland. Hier gingen kandidaten van diverse partijen in gesprek met buurtbewoners. Zij wonen in een nieuwe wijk  die nog niet afgebouwd is en daarom specifieke ongemakken kent die soms wel en soms niet makkelijk oplosbaar zijn. De bewoners geven aan dat er nu veel verhuisd wordt naar de nieuw opgeleverde woningen. Maar door direct betaald parkeren in te voeren en strikt te handhaven heeft de gemeente van het laden en lossen van huisraad een dure exercitie gemaakt. Als buurtvertegenwoordigers vragen wij ons dan ook terecht af waarom de gemeente niet tijdelijk een zogenaamde “blauwe zone” invoert waarbij je voor een beperkte tijd tegen een klein tarief betaald kunt parkeren. Zo blijft de parkeerdruk op het huidige niveau maar kunnen de bewoners wel op een praktische manier verhuizen.

Een ander heet hangijzer in deze wijk is ook hier het openbaar vervoer. De bewoners geven aan in een autoluwe wijk te wonen maar dat de ontsluiting van de wijk met het OV daar niet op is afgestemd. Zij zien uit naar een fietspontverbinding naar het KNSM eiland en gaven aan dat een eenvoudig te realiseren extra halte voor buslijn 37 ter hoogte van de Amsterdamse Brug zeer welkom zou zijn.

Het openbaar vervoer is van vitaal belang voor de bereikbaarheid binnen de stad. De PvdA volgt de ontwikkelingen op de voet en streeft ernaar tijdens de volgende collegeperiode het OV in Amsterdam fijnmaziger en frequenter te laten rijden. Dat betekent dat iedereen maximaal van 400 meter van een halte woont en dat de halte vaker wordt bedient. Zo wil de PvdA de stad leefbaar en bereikbaar houden voor iedereen.

 

Heb je vragen over de campagne of zou je mee willen helpen bij de campagne? Stuur dan een mail naar Morris Beks, de campagne-coördinator in Amsterdam Oost: pvdaamsterdamoost@gmail.com. Het actuele overzicht van de komende campagne-acties in Oost vind je op onze agenda.

Wouter Wester

Wouter Wester

Wouter Wester studeerde af in de Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd tijdens zijn studie lid van de Partij van de Arbeid. Hij was actief als bestuurslid binnen de afdeling Zeeburg van 2005 tot 2010. Naast zijn werk voor de Universiteit van Amsterdam is hij actief als bestuurslid van Tennisvereniging Tiebreakers in de

Meer over Wouter Wester