Door Rebekka Tselms op 24 juni 2015

Kansen voor jongeren in Oost

Als leden van de Bestuurscommissie is het onze taak om op de hoogte te zijn van wat er speelt in de buurten van ons stadsdeel. Daarom proberen we de vergaderingen in het Stadsdeelkantoor tot een minimum te beperken en ons zoveel als mogelijk te bevinden daar waar het echt gebeurt: bij bewonersavonden, op bezoek bij maatschappelijke instellingen in Oost en op straat om de openbare ruimte in de gaten te houden.

Zo waren we laatst  hij het Jeugd Preventieteam in Oost. Het Jeugd Preventieteam is een project voor jongeren in de Indische Buurt en de Transvaalbuurt. Deze jongeren, die veel op straat rondhingen en soms ook zelf voor overlast zorgden, zetten zich nu in om de buurten veiliger te maken en het jeugdoverlast te beperken. Dat is prettig voor de buurt en een nieuwe kans voor deze jongeren. Het is namelijk de bedoeling dat de jongeren na een jaar uit het project stromen en aan een opleiding of reguliere baan beginnen. En het project is ook succesvol: veel van de jongeren uit de eerste lichting hebben nu een baan! Velen bij een beveiligingsbedrijf en twee zijn zelfs in opleiding bij de  landmacht.

Helaas loopt niet alles goed. Zo zijn er ook enkele jongeren die geen vast adres hebben en daardoor het contact met officiële instanties moeilijk kunnen onderhouden en hierdoor in de problemen komen. Tijdens ons werkbezoek hebben we dit probleem uitgebreid besproken en afgesproken dat het Dagelijks Bestuur en de ambtenaren op zoek gaan naar een oplossing, zodat deze jongeren een vaste woonplaats krijgen en hun leven verder op de rit kunnen gaan brengen.

Op zaterdag 13 juni reed de “Bus tegen Jeugdwerkloosheid” weg uit Amsterdam, met daarin jongeren uit Amsterdam Oost, coaches en raadsleden. Samen gingen we met elkaar in gesprek over de problemen waar jongeren tegen aanlopen als zij op zoek gaan naar werk. Aan de orde kwam de huidige moeilijke arbeidsmarkt en de manieren waarop ondernemers bij zouden kunnen dragen aan een betere integratie van jongeren in Oost. Daarnaast hebben we lang gesproken over discriminatie op de arbeidsmarkt.

Schokkend was dat alle aanwezige jongeren dit zelf aan den lijve hebben ondervonden. Zo vertelde Ismaël dat hij niet uitgenodigd was voor een sollicitatiegesprek, terwijl zijn klasgenoot met hetzelfde CV en een meer Nederlandse achternaam wel op gesprek mocht komen. Hafsa mocht wel op gesprek komen, maar werd vervolgens een half uur lang uitgehoord over haar hoofddoek, terwijl zij het over haar kwaliteiten voor de functie wilde hebben.

Aan het einde van de dag hebben de jongeren hun ideeën gepresenteerd aan ambtenaren van het stadsdeel en PvdA gemeenteraadslid Dennis Boutkan. Een van de problemen was volgens de jongeren dat de instellingen, zoals “Dienst Werk en Inkomen” te ver afstaat van de belevingswereld van jongeren en dat aangeboden hulp daardoor niet goed aanslaat. Zij stelden voor om een klankbordgroep in te stellen, bestaande uit jongeren als zijzelf, die deze instanties kunnen adviseren over hoe me de doelgroep om te gaan. Samen met jongerenwerkers, stadsdeel, gemeente en politiek gaan we nu verder met deze plannen.

Door middel van deze werkbezoeken leren wij veel over wat er speelt in het stadsdeel en kunnen wij onze taak nog beter vervullen door instellingen met elkaar in contact te brengen en coalities te vormen om de problemen aan te pakken. Samen voor oost!

Rebekka Tselms

Rebekka Tselms

Ik ben Rebekka Tselms. Op dit moment ben ik penningmeester voor het bestuur van Oost. Ik ben geboren in Letland, maar opgegroeid in Amsterdam-Oost, waar ik heb gewoond in de Indische Buurt, de Transvaalbuurt en nu in de Watergraafsmeer. Tussen 2012 en 2018 was ik onderdeel van de PvdA-fractie in ons stadsdeel. Eerst als duo-raadslid

Meer over Rebekka Tselms