Door op 12 november 2015

Guillaumine Nelom wil de wereld mooier maken

Door Guillaumine Nelom, winnares van de Grand Gala du Bar-PvdA voor categorie Cultuur.

Ik ben een wereldverbeteraar! Omdat ik de wereld mooier wil maken, ben ik de actieve politiek ingegaan. “KAN NIET” bestaat niet” voor Lodewijk Asscher. En Asscher rust niet voordat hij het probleem snapt en heeft opgelost. Deze aanpak heeft mij enorm geïnspireerd en met deze boodschap ben ook ik tussen 2006 en 2010 de actieve politiek ingegaan.

Heb mij als politica altijd ingezet voor het verbeteren van onderwijskansen voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties in stadsdeel (voorheen Zeeburg) Oost.

In de politiek heb ik het verschil willen maken door het besef dat Gelijke Onderwijskansen niet voor alle kinderen een vanzelfsprekendheid zijn. Mijn ambitie dit voor ieder kind mogelijk te maken heeft geresulteerd in een aantal concrete voorstellen: bijvoorbeeld voldoende en kwalitatief goed voorschool aanbod voor jonge kinderen, aanpak schooluitval (opzetten kwalitatief goede huiswerkbegeleiding), aanpak segregatie in het onderwijs. Daarnaast heb ik mij ook ingezet voor voldoende en toegankelijke relevante voorzieningen voor senioren.

Ik ben door partijgenoten uit afdeling Oost genomineerd voor de eerste Grand Gala du Bar-PvdA, in de categorie Cultuur. Ik ben als winnares uit de bus gekomen en wil iedereen die mij heeft gesteund hartelijk bedanken. Ik ben verrast, voelde mij heel vereerd door deze nominatie en de keuze van de jury. Door de jury werd ik geroemd voor mijn grote betrokkenheid en bevlogenheid bij kwetsbare groepen (kinderen en ouderen).

Als kind uit een arbeidersgezin heb ik de kans gekregen te kunnen studeren dankzij de PvdA. Daarmee ben ik dus ook een product van het Verheffingsideaal, één van de beginselen van de PvdA. En mijn grote passie iets terug te doen voor de samenleving is hierop gebaseerd.

“Goed onderwijs doorbreekt de cirkel van armoede.” Daarom help ik kinderen via donaties wereldwijd aan een beter toekomst. Vanuit onze sociaal democratische beginselen hebben wij als PvdA de opgave “goed onderwijs’’ voor ieder kind te realiseren om vervolgens hun carrièreloopbaan in de samenleving te verbeteren. Bijvoorbeeld het opzetten van vormen van voorscholen in asielzoekerscentra zou een mooie taakstelling van de PvdA-politici kunnen zijn.