Door op 7 april 2015

Gezocht: secretaris voor ons bestuur

In het bestuur van de PvdA Amsterdam Oost is de positie van secretaris sinds kort vacant. Dat kunnen we en willen we niet lang zo houden. Dus zijn we op zoek naar een enthousiast lid van de PvdA in Oost die deze taak op zich wil nemen.

De secretaris is de rechterhand van de voorzitter. Hij of zij is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het jaarverslag. Ook het tijdig voorbereiden van de benodigde stukken voor vergaderingen en andere benodigde administratieve handelingen voor het afdelingsbestuur behoren tot de taken van de secretaris. Verder beheert de secretaris de ledenadministratie en is hij of zij betrokken bij de communicatie met de leden.

Samen met de overige bestuursleden werkt en denkt de secretaris mee over de politieke koers van de afdeling. De afdeling Oost is bezig die koers te verleggen. PvdA Amsterdam Oost wil een afdeling zijn die burgers steunt bij het bereiken van hun idealen. Waar mogelijk speelt de afdeling daarbij een stimulerende en verbindende rol. Ook de secretaris zal een actieve bijdrage moeten leveren aan deze ontwikkeling.

De belangrijkste taken van een secretaris zijn:

 • Beheren van de ledenlijst en archief.
 • Samen met de voorzitter voorbereiden van vergaderingen.
 • Verzorgen van convocaties en verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten, bewaken van besluiten en acties.
 • Samen met de voorzitter en het bestuur opstellen van het jaarplan en het jaarverslag.
 • Verrichten van interne communicatie.

Functie-eisen secretaris:

 • Dienstverlenende instelling.
 • Organisatievermogen.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie op stadsdeelniveau en Amsterdam-stedelijk niveau.

Vaardigheden secretaris:

 • Betrouwbaar
 • Vermogen om in teamverband te werken.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Procedure:

Wil je solliciteren? Dan vragen wij je te reageren voor 1 mei.

Een aantal leden van de huidige bestuur zal met een of meerdere kandidaten een gesprek voeren. De uiteindelijke benoeming zal door de leden van de afdeling plaatsvinden.

Voor meer informatie en reacties:

Harko van den Hende

voorzitter bestuur PvdA Amsterdam Oost

harko@upcmail.nl

0622755944