Even voorstellen: de kandidaten voor de buurtvertegenwoordiging in Indische Buurt & Oostelijk Havengebied

21 januari 2018

Ik ben Adri van den Dries. Ik wil voor het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt lid worden van de stadsdeelcommissie. Ik ben geïnteresseerd in mijn eigen leefomgeving, en wil graag vanuit een sociaaldemocratische insteek meewerken aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Daarmee doel ik op een solidair Amsterdam waar we iets over hebben voor elkaar. Iedereen heeft recht op goede huisvesting, onderwijs en deelname aan cultuur en sport. Aanpak van eenzaamheid en armoedebestrijding zijn speerpunten, evenals het terugdringen van fijnstof  Met genoemde onderwerpen wil ik aan de slag in mijn wijk. Dat wil zeggen bewerkstelligen dat deze voornemens ook uitgevoerd worden.

 

Ik ben Bastiaan Minderhoud. Sinds vier jaar ben ik mij actief gaan inzetten voor de PvdA door stages te lopen en vrijwilligerswerk te doen. Eerst bij het permanente campagneteam onder Frederieke Jongbloed op het landelijke partijbureau en daarna bij team Onderwijs van de Tweede Kamerfractie van de PvdA onder Kamerleden als Tanja Jadnanansing en Mohamed Mohandis. Hierin ben ik altijd gedreven door mijn ambitie mensen te verbinden en te helpen. Deze ambities heb ik ook altijd in de praktijk willen, en gelukkig ook kunnen, inzetten. Deze stages heb ik volbracht tijdens mijn studententijd, die recentelijk is afgerond door af te studeren in de politicologie. In navolging van mijn ambities mensen te helpen en te verbinden heb ik een baan gevonden als trainee-adviseur bij BMC, op het gebied van sociaal domein. Ik wil graag doorgaan mij in te zetten voor het gedachtegoed van de PvdA in Amsterdam Oost, gezien ik hier onderhand al zeven jaar woon en ik het de mooiste buurt van Amsterdam vind.