Even voorstellen: de kandidaten voor de buurtvertegenwoordiging in IJburg

21 januari 2018

Paul Paulusma kwam in 1968 naar Amsterdam om te studeren(Personeel,Organisatie en Management).Hij werkte nadien in de Thuiszorg als hoofdleider in Zaandam en Amsterdam. Werkte bij De dienst Volkshuisvesting en vanaf 1980 bij het stadsdeel Amsterdam Noord. Kreeg in 1997 een zoon. Verhuisde naar Rotterdam en werkte bij de directie P&O op de Coolsingel. Bleef Ajax-fan. Werkte vervolgens bij BMC als senior organisatieadviseur en later als zelfstandige.Werd in 2006  PvdA Portefeuillehouder Financien, Veiligheid, Sport en Recreatie en Buitenruimte en vertegenwoordigde de PvdA in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard. Hij is in 2016 teruggekeerd in Amsterdam omdat dit ook de wens was bij het vertrek uit Amsterdam! Paulusma woont nu in Amsterdam IJburg en is betrokken bij het huisvestingsproject voor 180 jongeren waaronder 90 statushouders. Hij is tevens taalcoach voor buitenlandse studenten bij UvA/HvA. In zijn loopbaan hebben mensen, klantgericht denken en handelen en een passie voor decentraal bestuur centraal gestaan. Hij “weet hoe de hazen lopen” en kan bewoners op een adequate manier ondersteunen/begeleiden. Hij wil graag de PvdA op IJburg vertegenwoordigen in de bestuurscommissie. Gelooft nog immer in “het verdelen van kennis inkomen en macht”  en wil de positieve sfeer van IJburg bevestigen en uitbouwen. Er zijn ook aandachtspunten: b.v. meer groen, verbetering OV, fietsbrug Zeeburg, veiligheid, etc.

 

Wouter Wester studeerde af in de Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd tijdens zijn studie lid van de Partij van de Arbeid. Hij was actief als bestuurslid binnen de afdeling Zeeburg van 2005 tot 2010. Naast zijn werk voor de Universiteit van Amsterdam is hij actief als bestuurslid van Tennisvereniging Tiebreakers in de Indische Buurt.

Hij vindt het belangrijk dat de belangen en wensen van de inwoners van Oost een stem hebben in de bestuurscommissie. Het nieuwe bestuurlijk stelsel vormt wat dat betreft een uitdaging die hij graag aangaat: ‘Ik woon sinds 2015 op IJburg en zie dat IJburg nog steeds een nieuwe jonge wijk is waar voor iedereen veel kansen liggen. De PvdA heeft een aansprekende visie op onderwerpen als leefbaarheid, mobiliteit en sociaal beleid. Het zou mooi zijn als we die visie in de toekomst ook terug blijven zien op IJburg.’