De resultaten van de vragenlijst uit de PvdApp zijn bekend!

28 december 2017

Enige tijd geleden ontvingen al onze leden per e-mail een uitnodiging om zich aan te melden voor de PvdApp. Deze app gebruiken we in het stadsdeel Amsterdam Oost om ook digitaal in contact te blijven met onze leden. De leden die zich hebben aangemeld, ontvingen een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst over ons stadsdeel. Graag presenteren we de resultaten van deze vragenlijst aan u.

Algemene informatie

Het eerste onderdeel van de vragenlijst bestond uit een algemeen deel met vragen over de huidige situatie van onze leden. Tip: wanneer u op de afbeelding klikt, vergroot u deze en zijn de resultaten beter leesbaar.


Wat kan er beter?

Ook werd er gevraagd wat men goed vindt aan zijn/haar buurt, en wat er eventueel beter zou kunnen.

Bestuurscommissie

In het derde onderdeel van de vragenlijst staat het onderwerk bestuurscommissies centraal. Er wordt gevraagd naar de kennis over de nieuwe situatie in Amsterdam en over of men interesse heeft in het aanmelden voor de bestuurscommissie in zijn of haar buurt. N.B.: de vragenlijst is door ruim 65 PvdA-leden uit Oost ingevuld.

Campagnethema’s

Op de vraag: ‘Welke van deze vijf thema’s zou de prioriteit moeten hebben in de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018′ kwam het thema Veiligheid op nummer één uit de bus. Gevolgd door de thema’s Drukte en Zorg. Diversiteit en Wonen kwamen als laatst.

Hulp bij de campagne

We vroegen onze leden ook of ze graag actief wilden zijn bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Mocht u willen helpen bij onze campagneacties, meld u zich dan bij onze campagnecoördinator, Morris Beks.