Door op 21 januari 2015

Doorbouwen aan goed wonen

De afgelopen vier jaar is met steun en vaak ook op initiatief van de PvdA-fractie in Oost veel werk gemaakt van aanpak van achterstallig onderhoud en vooral ook van het vlottrekken van de bouwproductie. Het is goed om af en toe ook even stil te staan bij wat deze initiatieven die al jaren geleden zijn ingezet hebben opgeleverd. Consequent iets aanpakken en dat meerjarig doorzetten en koersvast blijven ook bij een beetje tegenwind levert resultaten op.

Overal in het stadsdeel zie je steigers tegen woningen staan voor groter en kleiner onderhoud. Gelukkig steeds vaker ook zonder dat het stadsdeel de eigenaar daarop hoeft aan te spreken. De afgelopen jaren zijn daar waar eigenaren niet zelf in actie kwamen met de mede op initiatief van de PvdA ingezette extra middelen voor het tegengaan van achterstallig onderhoud ruim 80 panden actief opgepakt. Door goede en heldere afspraken met corporaties is ook een aantal renovaties die stillagen weer in gang getrokken. Zo werden recent verschillende grotere renovatieprojecten van woningcorporaties opgeleverd, bijvoorbeeld in de Indische Buurt (Sumatrastraat) en de Oosterparkbuurt (buurt rond Eikenplein en buurt rond Tilanusstraat).

Wellicht het meest zichtbaar zijn de vele vlot getrokken, aan de nieuwe tijd en vraag aangepaste en volledig nieuw gestarte, bouwprojecten. Alleen al in de periode van 1 september tot eind oktober zijn in Amsterdam Oost 9 nieuwbouwprojecten van start gegaan met in totaal zo’n 900 woningen. Zelfbouwgroepen, sociale huur, koopwoningen, middensegment huur, ouderenwoningen in alle soorten.

Maar we zijn er nog niet. We moeten blijven bouwen en vooral ook blijven innoveren. Geen enkele buurt is hetzelfde en elk project vraagt om maatwerk. De nieuwe tijd vraagt om slimme oplossingen, anders denken over verschillende vormen van wonen, betaalbaarheid en het moet sneller dan voor de crisis. Gelukkig lukt dat. Er wordt veel gevarieerder en vraaggerichter gebouwd, bijvoorbeeld kleinere woningen die daardoor betaalbaarder blijven, zowel in de sociale huur als in de marktsector (huur en koop). Het recent gestarte project met middensegmentwoningen op IJburg is in recordtijd van idee tot startbouw gebracht.