Door Rebekka Tselms op 12 maart 2015

Deze week in de bestuurscommissie Oost…

… Is in de BCO het nieuwe, aangepaste plan van Rochdale voor Jeruzalem besproken. In 2010 zou gestart worden met de restauratie, renovatie en deels sloop van de wijk Jeruzalem. De PvdA vind het belangrijk dat de vaart erin blijft en dat bewoners goed geïnformeerd worden over de consequenties. Betaalbaarheid en realiseren waar nu echt behoefte aan is moeten wat ons betreft de topprioriteiten zijn. Er lag een mooi plan samen met de corporaties De Key, Stadgenoot en Rochdale. En een goed sociaal plan voor de huidige bewoners. Helaas is het plan eerst uitgesteld vanwege de crisis. Inmiddels staat er al wel een nieuwe school en is de Key gestart met de renovatie (in plaats van restauratie) van de monumentale hofjes. De PvdA is teleurgesteld over de traagheid waarmee Jeruzalem wordt opgeknapt, de bewoners wachten nu al jaren op verbetering of sloop van hun woningen.
De fractie van de PvdA heeft er in de commissievergadering op aangedrongen dat de bewoners goed worden geïnformeerd en geconsulteerd, het is van belang dat zij zich in meerderheid kunnen vinden in de gewijzigde plannen.
Ook vindt de PvdA fractie het belangrijk dat Rochdale inzicht geeft in de planning en de gevolgen van de plannen voor de hoogte van de huur. Deze moet voor de huidige bewoners op te brengen zijn. Wij verwachten dat minder sloop en meer renovatie wel zal leiden tot lagere huren voor de bewoners van Jeruzalem.
De geplande sloop van het Willem Dreeshuis wordt volgende de plannen ook uitgesteld. Stadgenoot draagt de grond over aan Rochdale. De PvdA dringt aan op een plan dat toekomstbestendig  is en dat  voorziet in kleine betaalbare seniorenwoningen gecombineerd met woningen voor starters of studenten met gezamenlijke voorzieningen waardoor de ouderen langer en beter zelfstandig kunnen wonen.
Bij Amstelring, de zorginstelling van het Willem Dreeshuis zullen we aandringen op een deugdelijk plan om de huidige bewoners die dat willen, samen over te plaatsen naar een andere lokatie en niet te verspreiden over de stad. Dat is haalbaar nu men tot medio 2016 de tijd heeft om alternatieven te zoeken.

… Heeft het algemeen bestuur van stadsdeel oost het Principeprofiel Weesperzijde vastgesteld. Dit document is na vele jaren van overleg ontstaan en toont een stip aan de horizon voor de Weesperzijde. In deze toekomstvisie is de Weesperzijde een fietsstraat waar de auto te gast is, met een mooie groenstrook die gebruikt wordt voor recreatie door mensen uit heel Amsterdam. Het principeprofiel voor de Weesperzijde is geen blauwdruk maar geeft concrete vastgestelde
uitgangspunten aan alle betrokkenen bij het beheer en de toekomstige inrichting van de straat. Bij de bewoners bestond de angst dat voor realisatie van dit Principeprofiel parkeerplaatsen zouden verdwijnen en de parkeerdruk toe zou nemen. Daarom heeft de PvdA fractie zich ervoor ingezet om in de tekst duidelijk te maken dat er alleen parkeerplaatsen kunnen verdwijnen als deze direct in de buurt worden gecompenseerd.

… Is een brief vastgesteld die naar de wethouders van de gemeente wordt gestuurd met de grootste (en duurste) wensen van stadsdeel Oost. Naast grote projecten in de openbare ruimte, zoals de kades en oevers in het Oostelijk Havengebied, die op korte termijn aan renovatie toe zijn, is er veel aandacht voor de gebiedsgerichte plannen. Bijvoorbeeld dat ieder kind de beste kansen moet krijgen om zich te ontwikkelen, te leren en te spelen. Dat er passende zorg is in de buurt voor de mensen die dat nodig hebben. En een woningaanbod dat past bij de buurt. Voor de realisatie van de gebiedsgerichte ambities willen wij van de gemeente vooral de ruimte en flexibiliteit zodat wij maatwerk kunnen bieden in de verschillende buurten van Amsterdam Oost.  Beantwoorden Doorsturen

Rebekka Tselms

Rebekka Tselms

Ik ben Rebekka Tselms. Op dit moment ben ik penningmeester voor het bestuur van Oost. Ik ben geboren in Letland, maar opgegroeid in Amsterdam-Oost, waar ik heb gewoond in de Indische Buurt, de Transvaalbuurt en nu in de Watergraafsmeer. Tussen 2012 en 2018 was ik onderdeel van de PvdA-fractie in ons stadsdeel. Eerst als duo-raadslid

Meer over Rebekka Tselms