Door Rebekka Tselms op 17 april 2015

Deze maand in de Bestuurscommissie Amsterdam Oost…

… Heeft het Algemeen Bestuur de Gebiedsagenda’s van de 5 wijken van Oost vastgesteld. Hierin hebben we de belangrijkste prioriteiten voor de verschillende buurten geformuleerd. Voor de PvdA is het het belangrijkst dat de groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken goed aan hun recht komen in deze agenda’s. Wij zijn dan ook gelukkig met de prominente plaats die kinderen in armoede, ouderen met een laag inkomen en jongeren die moeilijk aan een baan komen in de verschillende gebiedsagenda’s hebben gekregen. We zullen de gebiedsagenda’s de komende tijd continu evalueren en bespreken met bewoners en ondernemers. Heeft u tips over belangrijke prioriteiten in uw buurt? Laat het ons weten!

… Adviseert het Algemeen Bestuur van Oost de Wethouders van Amsterdam over de gemeentelijke inzet voor nieuwe afspraken met de corporaties. Voor de PvdA is het belangrijk dat er ruimte blijft voor maatwerk. Zo is er bijvoorbeeld in Oud Oost en de Indische Buurt een tekort aan kleine huurwoningen voor jongeren. Deze jongeren blijven daardoor langer bij hun ouders wonen dan ze zouden willen en zijn daarna soms zelfs genoodzaakt om weg te gaan uit hun vertrouwde buurt, omdat er gewoonweg geen huis beschikbaar is. In deze buurten is inzetten op geschikte woningen voor werkende jongeren dus een prioriteit. Daarnaast heeft de PvdA-fractie zich uitgesproken tegen het verkopen van de sociale huurwoningen op de begane grond. Deze woningen zijn bij uitstek geschikt voor ouderen, omdat ze makkelijk te bereiken zijn. Ouderen worden gestimuleerd om steeds langer thuis wonen en om dat mogelijk te maken moeten er voldoende geschikte woningen zijn. Het aantal begane grond woningen in bezit van corporaties in Amsterdam Oost laat echter een dalende trend zien. Veel ouderen zouden graag verhuizen naar een woning in dezelfde buurt op de begane grond. Voor de stad betekent het dat de doorstroming wordt bevorderd. Sociale huurwoningen op de begane grond in de sociale woningvoorraad houden zal eraan bijdragen dat Amsterdammers nu en in de toekomst in onze stad kunnen blijven wonen.

… Zijn de nieuwe plannen voor Commelinstraat 250 besproken door insprekende buurtbewoners en het Algemeen Bestuur van Oost. Het pand is na de verbouwing en als short-staylocatie een bron van overlast geweest voor de buurt. Short-stay overlast is ons niet onbekend: wisselende buren die blowende toeristen blijken en lawaaiig op het balkon de stad vieren, het komt veel voor. Maar als de exploitant dan beterschap belooft en zelfs een buurthuisfaciliteit voorhoudt op de begane grond, in ruil voor een omzetting tot hotel? De bewoners van de Commelinstraat twijfelden even, maar staan nu stevig in hun schoenen en wijzen het plan af. En ook de Bestuurscommissie, want als een ondernemer zich wil inzetten voor de buurt dan is dat op zichzelf natuurlijk toe te juichen, maar dan wel echt met en voor de buurt. Een volgend plan voor ‘CML250’ zal daarom een echt plan van de straat moeten zijn, gedragen door bewoners. De exploitant geeft in elk geval nog niet op en gaat naar eigen zeggen opnieuw in gesprek met deze sterk verbonden buurt. De PvdA steunt dit, want als short-stay toch kan, dan met zo min mogelijk overlast voor de buurt. We hopen dat exploitant en buurtbewoners elkaar zullen weten te vinden.

Rebekka Tselms

Rebekka Tselms

Ik ben Rebekka Tselms. Op dit moment ben ik penningmeester voor het bestuur van Oost. Ik ben geboren in Letland, maar opgegroeid in Amsterdam-Oost, waar ik heb gewoond in de Indische Buurt, de Transvaalbuurt en nu in de Watergraafsmeer. Tussen 2012 en 2018 was ik onderdeel van de PvdA-fractie in ons stadsdeel. Eerst als duo-raadslid

Meer over Rebekka Tselms