De PvdA Amsterdam Oost zoekt twee enthousiaste nieuwe bestuursleden!

4 juni 2018

Wij zoeken jou!

Het bestuur van de Partij van de Arbeid in Amsterdam Oost zoekt versterking! Het bestuur, nu bestaande uit zes man (oké, vier man en twee vrouw), zoekt twee enthousiaste PvdA-leden om het bestuur te versterken, bij voorkeur op het organisatorische vlak.

Wat houdt de functie bestuurslid bij de PvdA Amsterdam Oost precies in?
Samen met de overige bestuursleden werk en denk je mee over de politieke koers van de afdeling. De afdeling Oost is bezig die koers te verleggen; we willen de komende tijd actiever inzetten op de communicatie naar onze leden en meer bijeenkomsten en evenementen organiseren. Eens per maand komt het bestuur samen voor de bestuursvergadering, en uiteraard zijn er daarnaast bijeenkomsten zoals ALV’s en thema-avonden die georganiseerd worden. De PvdA Amsterdam Oost wil een afdeling zijn die Oost-bewoners steunt bij het bereiken van hun idealen. Waar mogelijk speelt de afdeling daarbij een stimulerende en verbindende rol. De PvdA zoekt geen vergadertijgers, maar leden van de partij die de handen uit de mouwen willen steken en dienstbaar zijn aan de vereniging. De PvdA wil nadrukkelijk een beweging zijn en blijven, en we zoeken bestuursleden die een agenda vanuit de straten en buurten van Amsterdam Oost willen opstellen en uitvoeren.
0
Wie wij zoeken
Als bestuurslid van de PvdA Amsterdam Oost ben je:
  • Lid van de Partij van de Arbeid;
  • Woonachtig in Amsterdam Oost;
  • Activistisch en bereid het hoofd boven het maaiveld uit te steken;
  • Iemand die samenwerkingsgericht is;
  • Iemand die graag bijeenkomsten organiseert (een ~regelneef~) en hier actief over mee wil denken;
  • Iemand die communicatief vaardig is en met een goed gevoel voor humor;
  • Iemand die actief is op sociale media om onze leden en aanverwante instanties op de best mogelijke manier te bereiken (en hier misschien ook nieuwe ideeën over heeft!);
  • Iemand die kritisch en proactief is en het gedachtegoed van de PvdA naar buiten weet uit te dragen;
  • Iemand die voldoende tijd in zijn of haar bestuursfunctie steekt, en bereid is om tijd vrij te maken voor het bestuur wanneer dit nodig is;
  • Beschikbaar voor de minimale bestuurstermijn van twee jaar.
0
Ben jij het enthousiaste bestuurslid dat we bij de PvdA in Amsterdam Oost nodig hebben? Stuur dan een introductie over jezelf en een korte motivatiebrief alsmede je CV vóór 1 juli naar onze secretaris Kelly Heeren (email: kellyheeren1@gmail.com). De gesprekken zullen kort daarna plaatsvinden. De kandidatenadviescommissie zal bestaan uit twee bestuursleden en twee buurtcommissieleden uit Amsterdam Oost. Met de aangedragen kandidaten vanuit de adviescommissie zal het bestuur van Amsterdam Oost in gesprek gaan. Naar aanleiding van deze gesprekken zullen de leden gekozen worden door de aanwezigen op de Algemene Ledenvergadering (ALV).
0
Meer informatie over de PvdA Amsterdam Oost is te vinden op: www.amsterdamoost.pvda.nl en www.facebook.com/pvda.amsterdamoost.