Door op 6 mei 2015

Dag van de Arbeid: voor alle generaties

Op 1 mei vierden de PvdA Amsterdam Oost en het Willem Dreeshuis zoals elk jaar gezamenlijk de Dag van de Arbeid. Traditiegetrouw werden er socialistische liederen gezongen. Anders dan in voorgaande jaren waren deze keer ook de Jonge Socialisten aanwezig. Daarmee blijkt meer dan ooit dat de Dag van de Arbeid voor alle generaties relevant is.

Lokatiemanager Trudy Broek opende de viering, waarbij de geschiedenis van het verzorgingshuis uitgebreid aan de orde kwam. Naar Willem Drees, grondlegger en naamgever van het huis, werd gedurende de viering regelmatig verwezen. Problemen waar de ouderen van nu mee te maken hebben zoals eenzaamheid en de veranderingen in de zorg, kwamen aan bod. Dezelfde invalshoek had Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. Hij vertelde over zijn ervaringen met de zorg, als politicus én als patient. Otwin zit namelijk in een rolstoel. Ervaringen waar de PvdA Amsterdam Oost iets mee kan. De veranderingen in de zorg staan namelijk hoog op de agenda van de PvdA Amsterdam Oost.

1 mei

Voorzitter van de Jonge Socialisten, Bart van Bruggen, sprak de zaal aan met ‘kameraden’ en dat werd door niemand ongepast gevonden. Bart sprak over de werkende en werkzoekende jeugd, die het niet makkelijk heeft. Het minimum jeugdloon dat flink lager ligt dan het reguliere minimumloon, de hoogopgeleide afgestudeerde, die nog maar een onbetaalde stage gaat lopen bij het gebrek aan een betaalde baan. Het zijn enkele voorbeelden van problemen waar jongeren tegenwoordig tegenaan lopen. Het verhaal van Bart gaf treffend aan dat de Dag van de Arbeid, ook voor de jeugd, meer dan ooit relevant is.

Een vrolijke noot kwam van het koor Morgenrood dat de viering opfleurde met socialistische liederen. Uiteraard ontbrak de Internationale niet. Zowel bewoners als PvdA’ers zongen mee. Minder vrolijk is de aanstaande sluiting van het Willem Dreeshuis. Een bewoner uitte zijn teleurstelling en had gelijk een suggesties. Het pand kan gebruikt worden als het nieuwe partijkantoor van de PvdA. Want de PvdA hoort niet aan de Herengracht. En daar was iedereen het mee eens.