Door op 22 oktober 2015

Buurtvertegenwoordigers: de eerste ontmoeting

Een jaar geleden vroegen we PvdA-leden in Amsterdam Oost om buurtvertegenwoordiger te worden van hun eigen buurt. Amsterdam Oost heeft maar liefst 31 buurten en de meeste hiervan hebben inmiddels een buurtvertegenwoordiger. Het afgelopen jaar waren deze buurtvertegenwoordigers de oren en ogen van hun buurt en hebben zij de PvdA-fractieleden geïnformeerd over wat er leeft en speelt in de wijk; informatie van grote waarde voor de fractie. Op 21 september kwamen de buurtvertegenwoordigers, PvdA bestuurs- en fractieleden voor het eerst met z’n allen bij elkaar. Bestuurslid Tom Leenders was erbij en doet verslag.
Eerste kennismaking
We waren met z’n twintigen. In een oud schoolgebouw aan de Tugelaweg stonden koffie, thee en koekjes klaar. Er werd kennis gemaakt, ideeën gedeeld en uitdagingen besproken. We wisselden van gedachten over de invulling van de rol van buurtvertegenwoordiger en het bestuur en de fractie gaven aan blij te zijn met de betrokkenheid van de buurtvertegenwoordigers. Het was leuk te zien dat de ideeën over buurtvertegenwoordiging verschillend waren. Van het organiseren van een buurtdiner tot het bespreken van duurzaamheidsinitiatieven met woningcorporaties. Ook waren er wat kritische noten die goed werden ontvangen. Soms volgde een uitleg en het werd in ieder geval meegenomen ter ontwikkeling. Vanuit het bestuur kijken we uit naar een volgende bijeenkomst.
Via onze website, de Roost en onze Facebookpagina houden we jullie op de hoogte van wat de buurtvertegenwoordigers bezighoudt.