Door op 8 juni 2014

Arjan over Oud-Oost

Het nieuwe Algemeen Bestuur van stadsdeel Oost organiseert ter voorbereiding op de vaststelling van de eerste gebiedsagenda’s onder andere gebiedsavonden in de vijf delen van Oost. Ook zijn er tot aan de zomer diverse extra werkbezoeken in de gebieden. Arjan Miedema doet namens de fractie verslag van de avond in Oud-Oost

door Arjan Miedema

Onze opdracht in Oud-Oost
‘De bestuurscommissie trekt de wijken in’, dat zou het motto kunnen zijn van de serie buurtavonden die de afgelopen weken is gestart in Oost. Vijf verschillende avonden in vijf verschillende buurt, en verschillend zullen ze worden. Immers, geen stadsdeel zo divers als ons eigen Oost.

Van IJburg tot Transvaal, eigenlijk verdienen de vijf wijken en 31 buurten allemaal een eigen aanpak en agenda. Een groot deel van het werken in de nieuw gevormde bestuurscommissies zal dan ook zijn het opstellen van buurtagenda’s. Lokale plannen en prioriteiten: het aangeven van de belangrijkste opdrachten per wijk of buurt.

Om zodoende tot een gebiedsgericht plan te komen is ten eerste kennis, maar vooral ook goed contact met buurt- en jongerenwerkers, bewonersinitiatieven en lokale hulpverleners essentieel. Zij kennen de buurten, de mensen, problemen en de kansen als geen ander.

De jeugd voorop
In Oud-Oost lijkt de opdracht helder. In deze oudste wijk van het stadsdeel, met haar Dapper-, Transvaal- en Oosterparkbuurt, zijn kansen genoeg maar ook problemen om aan te pakken. Kansen genoeg, want de buurt ontwikkelt zich razend snel, is populair en heeft in Oostpoort een geheel eigen centrum.

Maar tegelijkertijd is de jeugdwerkeloosheid hoog en groeit 1 op de 3 kinderen op in een minima gezin. Deze jongeren verdienen een toekomst en de PvdA ziet het ook als een politieke opdracht en ambitie om daar in Oud-Oost elke dag aan te werken.

Want wie geen toekomstperspectief heeft, vervalt al te vaak in overlastgevende of zelfs criminele activiteiten. Jongeren ontsporen, persisteren in crimineel gedrag en veroorzaken zo overlast. De PvdA staat dus achter de harde aanpak van bijvoorbeeld de groep van zo’n 300 criminele jongeren die de Transvaal alleen al kent.

Hard aanpakken is goed, maar voorkomen is veel beter. De PvdA is blij dat proeftuin projecten als de Samen Doen- en Ouder en Kindteams positief lijken te werken. Door zorgprofessionals rond de scholen in te zetten worden problemen eerder gesignaleerd en voorkomen we escalatie. De teams zullen zo buurtgericht als mogelijk moeten zijn, toegesneden op buurtmaat. Dit is dé manier om na 2015 zorg lokaal in te richten.

De komende tijd trekt de bestuurscommissie vaker door het stadsdeel, u hoort snel meer!