Door op 2 februari 2017

Algemene Leden Vergadering


Donderdag 2 maart a.s.  zal er een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden.
De avond staat in het teken van de Internationale Vrouwendag. Het tweede deel van de avond besteden we aan verplichte onderdelen zoals af- en aantredende bestuursleden, het jaarverslag van 2016 en de verslaglegging door de Kascontrolecommissie.

Na afloop van de bijeenkomst is er een borrel voor onze leden.

Internationale Vrouwendag is de dag waarop de eerste staking van vrouwen wordt herdacht, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

Uiteraard zijn de gasten van deze avond kopstukken van onze Partij en nauw verbonden met vrouwenemanicipatie in de breedste zin van het woord.

Aanvang 20.00 uur.
Locatie: Badhuistheater, Boerhaaveplein 28, Amsterdam