Door op 29 juni 2016

Oost Gist en Bruist

In het half juni verschenen advies van de Amsterdamse Kunstraad staat een onthullend en tegelijkertijd ontluisterd plaatje:
Kaart
De 21 stippen op dit plaatje zijn de plekken die door de Kunstraad de “Amsterdamse basisinfrastructuur” wordt genoemd. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de Stadsschouwburg, het Stedelijk en het Concertgebouw, maar ook de Meervaart, Tolhuistuin en het Bijlmer Parktheater. Het voorstel van de Kunstraad is dat deze 21 instellingen de komende vier jaar ruim €62 miljoen aan subsidie zouden moeten krijgen.
De Kunstraad constateert dat het belangrijkste culturele aanbod vrijwel volledig in het centrum zit. Als je naar het plaatje kijkt kan je ziet dat Zuid aardig meedoet. Maar wat vooral opvalt, zeker als je van Oost bent, is het ontbreken van een of meerdere stipjes in Oost. Oost bruist, heet het al enige tijd, maar dat moet dan vooral het koolzuur in de (non-) alcoholische dranken zijn die in de toenemende aantallen cafés worden geschonken. En ja, Oost heeft ook nog wel eens een festival – met in het verlengde daarvan een nieuwe grasmat in een park – maar cultureel gezien is Oost doodgeslagen bier, als ik de Kunstraad mag geloven. En waarom niet?
De Kunstraad zou het graag anders zien maar waarschuwt tegelijkertijd: “De kunstraad vindt de ambitie te komen naar een ‘meerpolige stad’ vanuit meerdere perspectieven een goede gedachte, maar wijst erop dat dit nog een enorme krachtsinspanning zal vergen.”
Dat is niet bepaald een aanmoediging. Bovendien: zijn er niet belangrijkere maatschappelijke vraagstukken? Armoede? Woningbouw? Integratie? Discriminatie? Veiligheid? Tweedeling? Laaggeletterdheid? Eenzaamheid? Gezondheid? Participatie? Vervuiling? Verruwing?
Helemaal waar. En daar zijn we als partij ook voortdurend druk mee. Misschien wel juist daarom zou ik toch, om het in een kantoortuinmanagementspeak te formuleren, een stip op de horizon willen plaatsen. Of beter, een stip op de kaart. Die stip zou er dan over vier jaar moeten staan. Die stip staat dan op een plek waaromheen nu Utopia, Vrijstaat, Eldorado of Paradijs liggen. Op die plek is de infrastructuur al aanwezig: een muziekcentrum, een centrum voor beeldende kunst, een debatcentrum (v/h stadsdeelraad) en ook nog eens veel horeca inclusief een bierfabriek. Het enige dat nog ontbreekt is een gezamenlijke en samenhangende programmering. Gaat dit helpen om de maatschappelijke vraagstukken op te lossen? Geen idee, misschien een paar een heel klein beetje. Maar moeten we het daarom maar niet proberen? Het zou de volgende fase van Oost Bruist kunnen zijn: Oost Gist en Bruist. Misschien leuk om over door te praten tijdens onze traditionele (bruisende) zomerborrel op 1 juli vanaf 20 uur bij het Roeicentrum Berlagebrug. En anders wellicht een gedachte om tijdens de welverdiende vakantie over te peinzen.