Algemene Leden Vergadering

Donderdag 2 maart aanstaande houden wij onze Algemene (voorjaars-) Leden Vergadering.
Een klein deel van de avond zal besteedt worden aan de verplichte onderdelen zoals af- en aantredende bestuursleden, het jaarverslag van 2016 en de verslaglegging van de werkzaamheden van de penningmeester door de Kascontrolecommissie.

Het grootste deel van de avond staat echter in het teken van de Internationale Vrouwendag.
Internationale Vrouwendag is de dag waarop de eerste staking van vrouwen wordt herdacht, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

Uiteraard zijn de gasten van deze avond kopstukken van onze Partij en nauw verbonden met vrouwenemanicipatie in de breedste zin van het woord.

Na afloop van de bijeenkomst is er een borrel voor onze leden.

Aanvang 20.00 uur.
Locatie: Badhuistheater, Boerhaaveplein 28, Amsterdam