7 april 2016, om 19:30, Mirror Centre, Ter Gouwstraat 3 (vlakbij het Muiderpoortstation) | Mirror Centre, Ter Gouwstraat 3 (vlakbij het Muiderpoortstation)

ALV en discussiebijeenkomst arbeidsmarkt

Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur
Aanvang ALV 19.30 uur
Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling verslag van de ALV van 26 november 2015
3. Behandeling en vaststelling jaarrekening 2015
4. Reglementair aftreden bestuursleden Ada van Moorst en Hanna Luden
5. Benoeming nieuwe bestuursleden
6. Rondvraag
7. Sluiting
Aanvang discussiebijeenkomst arbeidsmarkt 20.15 uur
Na afloop borrel
mirror kaart