26 november 2015, om 19:00, Badhuistheater, Boerhaaveplein 28 | Badhuistheater, Boerhaaveplein 28

Algemene Ledenvergadering

Na de ALV worden de aanwezigen van harte uitgenodigd om te blijven voor de discussiebijeenkomst over de zorg.