2 november 2017

ALV Amsterdam Oost

Locatie: Krugerkamer, Krugerplein 17, 1092 KA  Amsterdam

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Tijdens deze algemene ledenvergadering staat onder meer op de agenda:
– begroting en het werkplan 2018.

Meer weten? Mail oost@postlijst.nl