25 november 2016, om 22:00 | Krugerkamer, Krugerplein 17, 1092 KA Amsterdam.

Algemene Ledenvergadering

Na de ALV worden de aanwezigen van harte uitgenodigd om te blijven voor de borrel.