Door Kelly Heeren op 6 december 2017, om 20:00, Zonnehuis, Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam | Zonnehuis, Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam

Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam: verkiezingsprogramma

Tijdens deze algemene ledenvergadering staat onder meer op de agenda:
vaststellen verkiezingsprogramma Pvda Amsterdam voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

Totstandkoming

Het afdelingsbestuur biedt het conceptprogramma aan bij de leden van PvdA Amsterdam, met grote waardering voor de leden van de programmacommissie. Zij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Daarbij maakten ze gebruik van de input van leden, andere Amsterdammers en organisaties.

Wijziging voorstellen?

Misschien heb je een verbetering voor een tekst, of wil je gewoon iets toevoegen. Dan kun je een amendement indienen. Tijdens de ledenvergadering op 6 december stemmen de leden daar dan over.

Bij een amendement vermeld je de volgende zaken:

  • het hoofdstuk waarop de wijziging van toepassing is;
  • de paginanummer en kolomnummer (1 of 2)
  • het regelnummer van de wijziging;
  • de overwegingen om te komen tot je wijzigingsvoorstel;
  • het (nieuwe) tekstvoorstel;
  • de namen van de indiener(s) en je contactgegevens.
  • Amendementen zijn welkom tot woensdag 29 november. Het bestuur komt daarna, met input van de verkiezingsprogrammacommissie, met zogenoemde pré-adviezen. Zo kunnen de leden zich goed voorbereiden op de stemming op 6 december.

Amendementen kunnen worden gestuurd aan bestuur.amsterdam@pvda.nl.

Behandeling

Tijdens de ALV krijgt de indiener van een motie de gelegenheid om het voorstel kort toe te lichten. Andere aanwezige leden kunnen aanvullende opmerkingen maken (voor of tegen het amendement). Het bestuur licht het preadvies toe. Hierna vindt besluitvorming plaats.

Meer weten? Mail bestuur.amsterdam@pvda.nl.

Kelly Heeren

Kelly Heeren

Hoi! Ik ben Kelly Heeren, 26 jaar oud en sinds december 2016 woonachtig op IJburg. Sinds januari 2017 maak ik deel uit van het bestuur van de PvdA in Amsterdam Oost en ben ik bestuurssecretaris.

Meer over Kelly Heeren