Nieuws

Links Amsterdam trekt samen op tegen ‘waardeloos regeerakkoord’

24 oktober 2017

Op 21 oktober jongstleden hebben de lijsttrekkers van GroenLinks, SP en PvdA Amsterdam het links progressief pact gepresenteerd. De drie partijen slaan de handen ineen en bieden gezamenlijk een Amsterdams alternatief voor het regeerakkoord.

De lijsttrekkers, Marjolein Moorman, Laurens Ivens (SP) en Rutger Groot Wassink (GL), stellen dat het beleid van het nieuwe kabinet waardeloos is omdat het te weinig oplossingen biedt voor de grote uitdagingen waar Amsterdam voor staat. Denk aan de groeiende polarisatie tussen inkomens- en bevolkingsgroepen, de segregatie op de woningmarkt en de veel te trage vergroening. De gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar zijn cruciaal voor de toekomst van de stad. Met dit pact bieden de partijen een alternatief voor het christelijk-rechts kabinetsbeleid en geven ze aan wat hun keuzes voor de stad zijn.

De partijen zetten onder andere in op betaalbaar wonen voor alle inkomensgroepen, toegankelijke en betaalbare zorg, kansengelijkheid in het onderwijs en versterking van de positie van de leerkracht, een robuuste aanpak van schulden, versnelling van vergroening en ondersteuning van vluchtelingen ongeacht status. Met deze keuzes laten de lijsttrekkers zien dat het ook inclusief, sociaal en duurzaam kan.

 

Lees het manifest hier.

 

Reacties zijn gesloten.