Rebekka Tselms

Fractievoorzitter
Openbare ruimte
Financiën

Sinds oktober 2012 ben ik duo-raadslid bij de PvdA fractie in de commissie Openbare Ruimte en Financiën. Ik ben geboren in Letland, maar opgegroeid in Amsterdam-Oost, waar ik nu, na een paar omzwervingen via andere wijken in Amsterdam (en een kort uitstapje naar Utrecht) gelukkig weer terug ben.
Na mijn studie economie en sociale wetenschappen ben ik twee jaar geleden bij het ministerie van Financiën gaan werken, waar ik de uitgaven van het ministerie van Veiligheid en Justitie onder mijn hoede heb. Ik vind het erg interessant om als ambtenaar betrokken te zijn bij het bestuur van ons land, maar het leek me nog mooier om vanaf de andere kant mee te kunnen denken over beleid dat de mensen raakt. De mogelijkheid om dit in het mooiste stadsdeel van ons land te kunnen doen bij de partij die aansluit bij mijn ideologie heb ik dan ook met beide handen aangegrepen. Ik hoop dat ik een goede bijdrage zal kunnen leveren aan ons stadsdeel en de levens van mijn medebewoners op een positieve manier zal kunnen beïnvloeden.

Op pad in de Indische Buurt

door Rebekka Tselms op 29 juni 2016

Veiligheid is al vele jaren een van de belangrijke streefpunten van de PvdA fractie in Amsterdam Oost. De afgelopen tijd is op dit gebied al veel bereikt. Er is veel ingezet op preventie, waardoor bijvoorbeeld minder jongeren afglijden naar de criminaliteit, maar hun opleiding afmaken en aan het werk gaan in een eerlijk beroep. Ook

lees verder »

Uit de fractie

door Rebekka Tselms op 2 april 2016

Het is inmiddels 2 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, wat betekent dat de helft van de huidige bestuursperiode er alweer opzit. Hoewel de taak- en bevoegdhedenverdeling tussen Bestuurscommissie en de Gemeenteraad nog altijd niet op alle punten duidelijk is, zijn we inmiddels bedreven geraakt in het focussen op het uitbreiden van onze kennis over

lees verder »

Kansen voor jongeren in Oost

door Rebekka Tselms op 24 juni 2015

Als leden van de Bestuurscommissie is het onze taak om op de hoogte te zijn van wat er speelt in de buurten van ons stadsdeel. Daarom proberen we de vergaderingen in het Stadsdeelkantoor tot een minimum te beperken en ons zoveel als mogelijk te bevinden daar waar het echt gebeurt: bij bewonersavonden, op bezoek bij

lees verder »

Deze maand in de Bestuurscommissie Amsterdam Oost…

door Rebekka Tselms op 17 april 2015

… Heeft het Algemeen Bestuur de Gebiedsagenda’s van de 5 wijken van Oost vastgesteld. Hierin hebben we de belangrijkste prioriteiten voor de verschillende buurten geformuleerd. Voor de PvdA is het het belangrijkst dat de groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken goed aan hun recht komen in deze agenda’s. Wij zijn dan ook

lees verder »

Deze week in de bestuurscommissie Oost…

door Rebekka Tselms op 12 maart 2015

… Is in de BCO het nieuwe, aangepaste plan van Rochdale voor Jeruzalem besproken. In 2010 zou gestart worden met de restauratie, renovatie en deels sloop van de wijk Jeruzalem. De PvdA vind het belangrijk dat de vaart erin blijft en dat bewoners goed geïnformeerd worden over de consequenties. Betaalbaarheid en realiseren waar nu echt

lees verder »

Uit de fractie

door Rebekka Tselms op 2 maart 2015

De verkiezingen voor de bestuurscommissies waren een jaar geleden. De plannen voor de buurten in Amsterdam Oost voor 2015 zijn vastgesteld en de uitvoering daarvan is in volle gang. In januari hebben we de gebiedsplannen voor de vijf wijken van ons stadsdeel vastgesteld. Deze gebiedsplannen zijn de concrete uitwerking van de agenda’s die we voor

lees verder »

De opdracht in de Indische Buurt

door Rebekka Tselms op 14 juli 2014

De afgelopen maand is het Algemeen Bestuur bezig geweest met de verkenning van de vijf wijken van Amsterdam Oost. We hebben gebiedsavonden georganiseerd, waarop ambtenaren van het stadsdeel, bewoners en vertegenwoordigers van verschillende organisaties ons wegwijs hebben gemaakt in de ontwikkelingen en uitdagingen van de buurten. De eerste versies van de gebiedsagenda’s zijn inmiddels vastgesteld.

lees verder »