Wonen

De PvdA wil de bouwproductie blijven aanjagen door het slim vlot trekken van projecten en door te bouwen aan goed wonen. Een gemengde voorraad met voldoende betaalbare huurwoningen voor mensen die daarop zijn aangewezen staat voorop. Ook willen we meer huurwoningen in het middensegment en nieuw aanbod voor ouderen passend bij deze tijd; minder groot maar met goede voorzieningen.

Nieuwsberichten over Wonen

Tijdelijk of permanent, traditioneel of experiment?

door Thijs Reuten op 29 juni 2016

De afgelopen maanden stond op de kop van het Java-eiland het ‘dorpje’ FabCity. Het initiatief van Pakhuis de Zwijger en het Nederlands EU-voorzitterschap herbergde tal van innovatieve projecten, voorbeelden van circulaire, duurzame en flexibele oplossingen voor het (nieuwe) wonen in de stad. Er werd ook met studenten uit heel Europa gewerkt aan nieuwe ideeën voor

lees verder »

Een Rotterdamse kijk: op bezoek bij Hamit Karakus

door Tom Leenders op 1 juni 2016

Koesteren wat we hebben om Britse, Brusselse of Franse doembeelden van niet functionerende achterstandswijken te voorkomen. Dat was de kern van een uitgebreid artikel in Trouw [1] begin dit jaar waarin Karakus tijdens een stadswandeling door Den Haag in gaat op de stand van steden in Nederland. Aanleiding voor Team Balans in de stad om met

lees verder »

Wonen met zekerheid van zorg

door Thijs Reuten op 28 maart 2016

Het zogenaamde scheiden van wonen en zorg speelt inmiddels een aantal jaren. Het blijft merkwaardig dat woord ‘scheiden’, omdat we juist meer dan ooit moeten nadenken hoe je eenvoudig regelt, dat indien je op enig moment onverhoopt zorg nodig hebt, die juist goed en in de buurt te vinden is. De veranderingen rond wonen en

lees verder »

Opinie: Amsterdam in het rood

door Tom Leenders op 24 september 2015

De groeiende stroom van buitenlands kapitaal op zoek naar goede rendementen in de Amsterdamse woningmarkt stuwt de prijzen op, met alle gevolgen van dien. Die gevolgen storen Tom Leenders en vragen om actie, zo schrijft hij in dit opiniestuk voor PvdAAmsterdam.nl. Een groeiend gat tussen arm en rijk in Amsterdam en voorzieningen die onder druk komen

lees verder »

Deze maand in de Bestuurscommissie Amsterdam Oost…

door Rebekka Tselms op 17 april 2015

… Heeft het Algemeen Bestuur de Gebiedsagenda’s van de 5 wijken van Oost vastgesteld. Hierin hebben we de belangrijkste prioriteiten voor de verschillende buurten geformuleerd. Voor de PvdA is het het belangrijkst dat de groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken goed aan hun recht komen in deze agenda’s. Wij zijn dan ook

lees verder »

Deze week in de bestuurscommissie Oost…

door Rebekka Tselms op 12 maart 2015

… Is in de BCO het nieuwe, aangepaste plan van Rochdale voor Jeruzalem besproken. In 2010 zou gestart worden met de restauratie, renovatie en deels sloop van de wijk Jeruzalem. De PvdA vind het belangrijk dat de vaart erin blijft en dat bewoners goed geïnformeerd worden over de consequenties. Betaalbaarheid en realiseren waar nu echt

lees verder »

Uit de fractie

door Rebekka Tselms op 2 maart 2015

De verkiezingen voor de bestuurscommissies waren een jaar geleden. De plannen voor de buurten in Amsterdam Oost voor 2015 zijn vastgesteld en de uitvoering daarvan is in volle gang. In januari hebben we de gebiedsplannen voor de vijf wijken van ons stadsdeel vastgesteld. Deze gebiedsplannen zijn de concrete uitwerking van de agenda’s die we voor

lees verder »

Doorbouwen aan goed wonen

door Thijs Reuten op 21 januari 2015

De afgelopen vier jaar is met steun en vaak ook op initiatief van de PvdA-fractie in Oost veel werk gemaakt van aanpak van achterstallig onderhoud en vooral ook van het vlottrekken van de bouwproductie. Het is goed om af en toe ook even stil te staan bij wat deze initiatieven die al jaren geleden zijn

lees verder »